หารือแก้ระเบียบ ดึงเอกชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐ

หารือแก้ระเบียบ ดึงเอกชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐ

หารือแก้ระเบียบ ดึงเอกชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐ

รูปข่าว : หารือแก้ระเบียบ ดึงเอกชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐ

หารือแก้ระเบียบ ดึงเอกชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเตรียมหารือรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อแก้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังขาดความโปร่งใสหลายจุด และคาดว่าจะพร้อมประกาศใช้ได้ทันภายในปีนี้

ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของรัฐบาลได้ ซึ่งแม้จะหารือกันหลายครั้งแล้ว แต่ภาคเอกชนยังต้องการให้รัฐบาลแก้ไขในหลายข้อ ซึ่งเห็นว่าจะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ ซึ่งจะทันต่อการเข้าร่วมตรวจสอบในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตามร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทที่จะเริ่มในปีหน้า

น.ส.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ภาครัฐควรมีบทบาทในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายมีน้อยและไม่ค่อยได้ผล ทำให้แนวโน้มการคอร์รัปชั่นในไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรออกระเบียบรับรองบริษัทที่เข้าร่วมลงนามต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้มีส่วนร่วมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชั่น


กลับขึ้นด้านบน