กรมประมงเตรียมแผนจ่ายเยียวยาเกษตรกร

กรมประมงเตรียมแผนจ่ายเยียวยาเกษตรกร

กรมประมงเตรียมแผนจ่ายเยียวยาเกษตรกร

รูปข่าว : กรมประมงเตรียมแผนจ่ายเยียวยาเกษตรกร

กรมประมงเตรียมแผนจ่ายเยียวยาเกษตรกร กรมประมงเตรียมแผนจ่ายเงินเยียวยา หลังรับรายงานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 44,000 ราย ใน 27 จังหวัด คิดมูลค่าความเสียหายกว่า 380 ล้านบาท

น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อภาคการประมง 27 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 51,000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 44,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 382 ล้านบาท โดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมงกำชับเจ้าหน้าที่กรมประมงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เรือตรวจการประมง อวน กระชัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการขนย้ายสัตว์น้ำออกจำหน่าย พร้อมแนะนำปรับปรุงเสริมคันดินก้นบ่อ ควบคุมระดับน้ำในบ่อ รวมทั้งเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจน เพื่อช่วยสัตว์น้ำ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 
ทั้งนี้ พื้นที่ที่น้ำลดแล้ว เกษตรกรสามารถขอรับเงินเยียวยา โดยผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล ได้รับเงินไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่, สัตว์น้ำในบ่อดิน ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกิน 5 ไร่, ส่วนบ่อซีเมนต์ และกระชัง ตารางเมตรละ 315 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร


กลับขึ้นด้านบน