ศาลฎีกาสั่งจำคุก "พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์" 2 เดือน ฐานแจ้งบัญชีเท็จ

ศาลฎีกาสั่งจำคุก "พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์" 2 เดือน ฐานแจ้งบัญชีเท็จ

ศาลฎีกาสั่งจำคุก "พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์" 2 เดือน ฐานแจ้งบัญชีเท็จ

รูปข่าว : ศาลฎีกาสั่งจำคุก "พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์" 2 เดือน ฐานแจ้งบัญชีเท็จ

ศาลฎีกาสั่งจำคุก คดีอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ เป็นคดีที่ ป.ป.ช.ใช้เวลาตรวจสอบเพียง 6 เดือนเท่านั้น และส่งฟ้องศาล และล่าสุด ศาลกีฏาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาจำคุก พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เป็นเวลา 2 เดือน ให้รอลงอาญา 1 ปี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา จำคุก พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นเวลา 2 เดือน และปรับเงิน 4,000าท แต่ พล.อ.เสถียร ไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ในคดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ข้อหา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจงใจยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ จากกรณีไม่แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินส่วนตัว และของนางณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ คู่สมรส ขณะเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2550 ถึง 2551 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝากประจำธนาคารทหารไทย รายการเงินลงทุน ในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชีทหารพัฒนา รายการเงินลงทุนใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ 1997 ของคู่สมรส เป็นเงิน 1,500,000 บาท ที่ดิน น.ส. 3 ก. ต.แสนสุข(ธาตุ) อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ของคู่สมรส และ รายการหนี้สินที่มีหลักฐาน เป็นหนังสือกับ ห้างหุ้นส่วน กรุณาภรณ์ สหกิจฯ ของคู่สมรส มูลค่า 1,500,000 บาท ศาลฯ ได้สั่งห้าม พล.อ.เสถียร ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 15 ก.พ.51


กลับขึ้นด้านบน