"ไทย-จีน" ลงนาม 6 ฉบับ ร่วมลงทุน "โครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน"

"ไทย-จีน" ลงนาม 6 ฉบับ ร่วมลงทุน "โครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน"

"ไทย-จีน" ลงนาม 6 ฉบับ ร่วมลงทุน "โครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน"

รูปข่าว : "ไทย-จีน" ลงนาม 6 ฉบับ ร่วมลงทุน "โครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน"

นายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามร่วมกัน 6 ฉบับ ว่าด้วยเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การพัฒนาพลังงาน วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม หลังเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้อนรับนายหลี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีจีน ก่อนเข้าหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ

    
 
โดยหลังการหารือผู้นำทั้ง 2 ประเทศร่วมพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน 6 ฉบับ ประกอบด้วย บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือระดับรัฐบาลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับการชำระค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร ,ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ,บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ,ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,แผนปฏิบัติการ 5 ปี ความร่วมมือทางทะเลไทย-จีน และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรม
 
  
 
สำหรับกำหนดการช่วงเช้าวันนี้ (12 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางเปิดนิทรรศการรถไฟความเร็วสูง ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อด้วยการเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี เยือนหอการค้าไทยจีน ก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรีไทยนำเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเลี้ยงอาหารค่ำ


กลับขึ้นด้านบน