พาณิชย์เตรียมจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าว

พาณิชย์เตรียมจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าว

พาณิชย์เตรียมจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าว

รูปข่าว : พาณิชย์เตรียมจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าว

พาณิชย์เตรียมจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าว กระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดจะจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าวแทนเงิน หลังเกิดปัญหาค้างจ่ายค่าเช่าโกดังรับฝากข้าวเอกชนกว่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่ผู้ให้เช่าโกดังเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะทำให้ระบายข้าวในสต็อกได้เพิ่มขึ้น และช่วยลดภาระด้านการคลัง

ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงมีจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายในการรับฝาก กระสอบละ 2 บาทต่อเดือน หากไม่สามารถระบายได้ จะยิ่งทำให้ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ให้เช่าโกดังรับฝากข้าว ระบุว่า ขณะนี้รัฐค้างจ่ายค่าเช่ามาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยเห็นว่าควรเร่งจ่ายค่าเช่าที่ค้างให้เอกชนอาจจะเป็นเงิน หรือข้าว เพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้
 
กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ขณะนี้รัฐบาลค้างค่าเช่าเอกชนประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายค่าเช่าโกดังเป็นข้าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการระบายข้าว และลดภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยเจ้าของโกดังสามารถยื่นความสมัครใจรับค่าเช่าโกดังเป็นเงิน หรือข้าวก็ได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้เอกชนยื่นแสดงความต้องการ
 
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว แต่ต้องทำอย่างโปร่งใส โดยกำหนดราคาอ้างอิงที่ชัดเจนในการนำมาคิดมูลค่าข้าว ซึ่งจะเป็นหนึ่งในทางออกของรัฐบาลที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ


กลับขึ้นด้านบน