สายใยลูกจีนเทศกาลกินเจ

สายใยลูกจีนเทศกาลกินเจ

สายใยลูกจีนเทศกาลกินเจ

รูปข่าว : สายใยลูกจีนเทศกาลกินเจ

สายใยลูกจีนเทศกาลกินเจ ย่านจีนติดริมน้ำเจ้าพระยา อย่างตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ คงร่องรอยประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนเชื้อสายจีนในไทยมายาวนาน ทุกวันนี้ยังมั่นในประเพณีดีงาม ผ่านพิธีกรรมสำคัญในเทศกาลถือศีลกินเจ ที่เชื่อมโยงสายใยชุมชนวัฒนธรรมจีนไว้ด้วยกันด้วย

ศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าโจวซือกง และการถือศีลกินเจประจำปี ทำให้พิธีมงคลอย่างการลอยกระทงในวันชิวฉิกตามปฏิทินจีนของชาวบ้านย่านตลาดน้อยปีนี้ยังคงคึกคัก ตลอด 10 วันที่ตั้งใจครองตนอยู่ในศีล และให้ความสำคัญกับการกินโดยไม่เบียดเบียนชีวิต นำไปสู่ความอิ่มใจในงานบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมา
 
ทุกๆ ปี ขบวนเรือของผู้ที่ถือศีลกินเจ จะล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ เพื่อจะลอยกระทง และบ่งบอกว่าพวกเขาได้ร่วมประเพณีแห่งบุญอันบริสุทธิ์อีกปีแล้ว ตามธรรมเนียมก็จะล่องไปเยี่ยมเยียนศาลเจ้าริมน้ำด้วยกัน เช่น จีจินเกาะ และศาลเจ้าเกียนอันเกงในชุมชนวัดกัลยา
 
ไม่เพียงลอยกระทงตามประเพณีที่บริเวณท่าน้ำวัดกัลยา แต่การมาเยี่ยมเยียนกันของลูกจีนฮกเกี้ยนในไทย ระหว่างศาลเจ้าโจวซือกง และเกียนอันเกง ยังสืบต่อมาถึงทุกวันนี้เช่นกัน ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานริมน้ำเจ้าพระยา อาศัยเป็นท่าเทียบเรือสินค้าในอดีต ตลอดจนสร้างศูนย์กลางศรัทธายึดเหนี่ยวใจ ยังเล่าขานต่อมา และเชื่อมร้อยสัมพันธ์คนต่างชุมชน ด้วยวิถีศรัทธาเดียวกัน
 
ไม่น้อยกว่า 100 ปี ที่เทศกาลกินเจจัดขึ้นในศาลเจ้าโจวซือกง ด้วยศรัทธาเข้มแข็งของชาวไทยเชื้อสายจีน แม้วันนี้ตลาดน้อย และย่านเก่าหลายแห่งในเมืองใหญ่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะการเติบโตของย่านเศรษฐกิจ หากไม่อาจเปลี่ยนคุณค่าของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่มีมา ขณะเดียวกัน พื้นที่เหล่านี้กำลังเข้าสู่แผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำใหม่ให้เป็นพื้นที่หมายตาทางศรัทธาจิตวิญญาณ คงเอกลักษณ์ของย่านจีนริมน้ำ


กลับขึ้นด้านบน