ตั้งกระทู้ถาม กอ.รมน.ตรวจสอบส่วยน้ำมันเถื่อนเชื่อมโยงเหตุใต้

ตั้งกระทู้ถาม กอ.รมน.ตรวจสอบส่วยน้ำมันเถื่อนเชื่อมโยงเหตุใต้

ตั้งกระทู้ถาม กอ.รมน.ตรวจสอบส่วยน้ำมันเถื่อนเชื่อมโยงเหตุใต้

รูปข่าว : ตั้งกระทู้ถาม กอ.รมน.ตรวจสอบส่วยน้ำมันเถื่อนเชื่อมโยงเหตุใต้

ตั้งกระทู้ถาม กอ.รมน.ตรวจสอบส่วยน้ำมันเถื่อนเชื่อมโยงเหตุใต้ สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ยื่นกระทู้ถาม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ถึงการปราบปรามน้ำมันเถื่อน และยาเสพติด ซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง ที่รับส่วยจากกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ หลังพบเจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า ทั้งที่มีหลักฐานเอาผิด

สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เชิญหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมประชุม เพื่อถามแนวทางการแก้ปัญหาก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไชยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ยื่นกระทู้ถามตัวแทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ถึงการปราบปรามน้ำมันเถื่อน และยาเสพติด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งเม็ดเงินสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อำนวยการ ผู้บังคับการและสารวัตรในพื้นที่ และนอกพื้นที่อีก 7 ชุด รับส่วยผู้ค้าน้ำมันเถื่อน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ ทั้งที่มีหลักฐานการรับส่วย

พ.อ.จตุพร กลัมพะสุต หัวหน้าชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อน ชี้แจงจากหลักฐาน กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อน และยาเสพติด เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจริง นอกจากส่งเงินสนับสนุนแล้ว ยังจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบด้วย

ส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยน้ำมันเถื่อน ที่ชุดภัยแทรกซ้อนยึดจากจากกลุ่มผู้อิทธิพลค้าน้ำมันเถื่อน ได้ส่งให้ต้นสังกัดแต่ละบุคคลแล้ว แต่กลับพบต้นสังกัดไม่ดำเนินการ


กลับขึ้นด้านบน