เร่งออกใบรับรองเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าว

เร่งออกใบรับรองเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าว

เร่งออกใบรับรองเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : เร่งออกใบรับรองเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าว

เร่งออกใบรับรองเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2556/2557 ซึ่งเปิดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จนถึงขณะนี้ ยังมีโรงสีกว่า 80 % ที่ไม่สามารถเปิดรับจำนำได้ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วม และการออกใบรับรองเกษตรกรที่ล่าช้า ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งออกใบรับรองเกษตรกร และยอมรับว่าความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงและป้องกันการทุจริต

ยอดการรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.56 มีจำนวนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ 46 ล้านไร่ โดยออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว 3.1 แสนครัวเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียน ขั้นตอนการประชาคม โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบล และตรวจสอบพื้นที่จริงด้วย GPS และขั้นตอนการออกใบรับรอง ซึ่งชาวนาบางรายระบุว่าค่อนข้างยุ่งยาก

ขณะที่นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่า ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้การออกใบรับรองเกษตรกรล่าช้า ซึ่งต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งออกใบรับรองมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบและบทลงโทษ หากพบชาวนาแจ้งข้อมูลเท็จจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีความผิดตามกฎหมาย

สำหรับกรณีชาวนายังไม่ได้รับเงินรับจำนำข้าวในฤดูกาลที่ผ่านมา วงเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่เกินจากวงเงินตามกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายวงเงินจากคณะรัฐมนตรี ส่วนชาวนาประมาณ 8.9 แสนราย ที่เข้าร่วมโครงการไม่ทันวันที่ 15 ก.ย. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ จะหามาตรการเยียวยาช่วยต่อไป


กลับขึ้นด้านบน