ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มฟื้นตัว

ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มฟื้นตัว

ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มฟื้นตัว

รูปข่าว : ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มฟื้นตัว

ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มฟื้นตัว สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เชื่อว่า ไตรมาส 4 ความต้องการรถยนต์ใช้แล้วจะขยายตัวถึงร้อยละ 10 แต่ทั้งปีจะยังคงติดลบ และเชื่อว่าในระยะยาวกำลังซื้อจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคารถยนต์ใช้แล้วถูกลงและมีสภาพดี

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าวว่า หลังสถานการณ์ตลาดรถมือ 2 ซบเซาในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และคาดว่าในไตรมาส 4 จะขยายตัวร้อยละ 10 แต่ภาพรวมยอดขายในปีนี้จะยังติดลบร้อยละ 10 ขณะที่ราคารถยนต์ใช้แล้วกำลังลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นและน้ำท่วมใหญ่ในไทย เมื่อเทียบกับราคารถใหม่พบว่า ยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก

นายวนกานต์ กาญจนศูนย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า ยอดเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วและรถใหม่ ยังมีต่อเนื่อง โดยอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ ส่วนยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อในครึ่งปีแรกเติบโตร้อยละ 5 แม้ความต้องการใช้รถในตลาดจะชะลอตัว แต่เชื่อว่าความต้องการรถยนต์ใช้แล้วและรถใหม่ จะสูงขึ้นในระยะยาว เพราะสัดส่วนการใช้รถของคนไทยยังมีอยู่เพียงร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 10 ล้านคัน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน