ปภ.ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปภ.ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปภ.ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รูปข่าว : ปภ.ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปภ.ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศหลักเกณฑ์เยียวยาฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2556 เบื้องต้น ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้งหลัง ครอบครัวละ 3,000 บาท ค่าซ่อมบ้านไม่เกินหลังละ 33,000 บาท ส่วนความเสียหายพื้นที่เกษตรช่วยเหลือรายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยให้เงินช่วยเหลือตามชนิดของพืชที่เสียหาย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน คือให้ค่าช่วยเหลือในการดำรงชีพเบื้องต้น ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท กรณีเสียหายทั้งหลัง ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย หลังละไม่เกิน 33,000 บาท, ค่าวัสดุโรงเรือนเก็บพืชผลการเกษตร และคอกสัตว์ ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท, ค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกิน 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
 
ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุนในการหาเลี้ยงชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท, ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสที่รักษาในโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป 3,000 บาท, ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพิการได้รับการช่วยเหลือ 10,000 บาท, กรณีเสียชีวิตได้เงินช่วยเหลือไม่เกินรายละ 25,000 บาท


กลับขึ้นด้านบน