ทอป.ยืนยันมติไม่เลื่อนสอบตรง

ทอป.ยืนยันมติไม่เลื่อนสอบตรง

ทอป.ยืนยันมติไม่เลื่อนสอบตรง

รูปข่าว : ทอป.ยืนยันมติไม่เลื่อนสอบตรง

ทอป.ยืนยันมติไม่เลื่อนสอบตรง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเดินหน้าศึกษาแนวทางการแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมยืนยันมติเดิมคือไม่ปรับระบบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 เนื่องจากได้วางแผนการดำเนินการเสร็จแล้ว

ผลการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.มีข้อสรุปเรื่องเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยยืนยันว่า จะดำเนินการพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม ไม่รวมถึงระบบโควต้าที่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ตามความเหมาะสม ส่วนที่หลายฝ่ายต้องการให้มีการปรับระบบรับตรงในช่วงปีนี้ คงเป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้วางแผนการดำเนินการเสร็จแล้ว
 
ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมจะสรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งหมด หลังการจัดสอบปี 2557 เพื่อนำไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป
 
ส่วนกรณีที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยากให้มหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรง หลังจากที่เด็กเรียนจบการศึกษาแล้วนั้น ทปอ.เห็นด้วยในหลักการดังกล่าว และเรื่องนี้ได้มีการหารือกันมาตลอด แต่สุดท้ายยังติดปัญหาทางเทคนิคในการจัดสอบ และหากจะให้เลื่อนจัดสอบในปีนี้ก็คงไม่ทัน เพราะได้ประกาศไปแล้วล่วงหน้า หากจะขยับการสอบ ก็จะทำให้รวนไปทั้งระบบ
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงข้อเสนอ ทปอ.ที่มอบให้ รศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปศึกษาถึงการแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องเดินหน้าต่อไป โดยในมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้สามารถทำได้ และส่วนตัวก็เห็นด้วย เพราะจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความอิสระ และมีความเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ
 
ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษา และจัดทำโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่อยากให้เป็นทบวงที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ แต่อยากให้เป็นทบวงอิสระ เพราะจะทำให้รัฐมนตรีประจำทบวงมีอิสระในการบริหารงาน ไม่ต้องไปขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


กลับขึ้นด้านบน