ชาวลำพูน ผิดหวังเวทีฟังความเห็น "จัดการน้ำ" จ.ลำพูน ชี้รัฐให้ข้อมูล-เวลาจำกัด

ชาวลำพูน ผิดหวังเวทีฟังความเห็น "จัดการน้ำ" จ.ลำพูน ชี้รัฐให้ข้อมูล-เวลาจำกัด

ชาวลำพูน ผิดหวังเวทีฟังความเห็น "จัดการน้ำ" จ.ลำพูน ชี้รัฐให้ข้อมูล-เวลาจำกัด

รูปข่าว : ชาวลำพูน ผิดหวังเวทีฟังความเห็น "จัดการน้ำ" จ.ลำพูน ชี้รัฐให้ข้อมูล-เวลาจำกัด

ชาวลำพูน ผิดหวังเวทีฟังความเห็น ชาวบ้านต.ป่าพลู ผิดหวังเวทีฟังความเห็น "จัดการน้ำ" ช่วงเช้า หลังรัฐบาลให้ข้อมูลเพียงภาพรวม-ปัญหาน้ำท่วม ไม่ลงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่ชัดเจน

วันนี้ (15 ต.ค.) ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน มีการจัดเวทีรับฟังความเห็น โครงการจัดการบริหารน้ำ 350,000 ล้านบาท ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มเปิดเวทีด้วยการชี้แจงภาพรวมของโครงการ รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในสัญญา A1 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พร้อมกันนี้ ยังได้ให้ประชาชนที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย แสดงความเห็นต่อโครงการ

 
นางธัญย์จิรา ธนานนท์บันธชัย ชาวบ้านต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กล่าวว่า การชี้แจงในภาพรวมของรัฐบาล ไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจน ขณะที่ยังมีการใช้หารสื่อสารยังยากต่อความเข้าใจ ส่งผลให้การแสดงความเห็นเป็นไปอย่างไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น เนื่องจากชาวบ้านต้องการรู้ให้แน่ใจว่า จะมีการสร้างเขื่อนห้วยต้นหรือไม่ ทั้งนี้ ตนเองรู้สึกผิดหวังที่เวทีนี้ ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

    

 
นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านอีกหลายคน ได้แสดงความคิดเห็น โดยระบุว่า ต้องการให้ฟลัดเวย์ในโครงการที่รัฐบาลเสนอนั้น มีการทำงานเต็มที่ รวมถึงอยากให้ลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบดูว่า พื้นที่ที่จะสร้างเขื่อน มีเหมาะสม หรือหากสร้างแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ 
 
ขณะเดียว ยังมีประชาชนจากจังหวัดอื่น ๆ เดินทางมาเพื่อร่วมสังเกตการณ์เวทีรับฟังความเห็น นายประเชิญ คนเทศ จากสภาลุ่มน้ำท่าจีน จ.นครปฐม ระบุว่า การให้ข้อมูลในภาพของเวทีดังกล่าว ประกอบกับเวลาที่มีจำกัด ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน

    

 
เช่นเดียวกับประชาชนต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีความกังวลที่ต้องเสียที่ดินในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง ซึ่งก่อนหน้าที่สำนักงานชลประทาน เคยมีแผนในการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2542 แต่ถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน จนถูกยุบโครงการไป กระทั่งโครงการดังกล่าวปรากฏชื่อ เป็น 1 ในสัญญา A1 โครงการบริหารจัดหารน้ำ 350,00 ล้านบาท 
 
นายวสันต์ จอกภักดิ์ ผู้ประสานงานฯ รับฟังความคิดเห็น ภาคเหนือ ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว หรือรวดรัดขั้นตอน ตลอดจนดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน