กกต.คัดเลือก กกต.ชุดใหม่ 3 คน จากผู้สมัคร 42 คน

กกต.คัดเลือก กกต.ชุดใหม่ 3 คน จากผู้สมัคร 42 คน

กกต.คัดเลือก กกต.ชุดใหม่ 3 คน จากผู้สมัคร 42 คน

รูปข่าว : กกต.คัดเลือก กกต.ชุดใหม่ 3 คน จากผู้สมัคร 42 คน

กกต.คัดเลือก กกต.ชุดใหม่ 3 คน จากผู้สมัคร 42 คน คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. คัดเลือก กกต. ชุดใหม่รวม 3 คน ซึ่งมีทั้งอดีตผู้พิพากษา อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการสรรหา คัดเลือก กกต.ให้เหลือ 3 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 42 คน ปรากฎว่า ผู้ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด ได้แก่ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายบุญส่ง น้อยโสภณ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 และ นายประวิช รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก่อนหน้านี้ที่ประชุมใหญ่ของศาลมีมติเลือก นายศุภชัย สมเจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเป็นบุคคลที่สมควรถูกเสนอชื่อเป็น กกต.อีก 1 คน จึงยังคงเหลือการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.อีก 1 คน จากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาครั้งต่อไป โดยหลังจากนั้นจะเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป

ขณะที่การสรรหากรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่แทนนายกล้านรงค์ จันทิก ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.ทางกรรมการสรรหา ป.ป.ช.มีมติให้นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการ ป.ป.ช. เป็น กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่


กลับขึ้นด้านบน