กรมการค้าภายในตรวจความพร้อมโรงสีข้าวที่ร่วมโครงการรับจำนำ

กรมการค้าภายในตรวจความพร้อมโรงสีข้าวที่ร่วมโครงการรับจำนำ

กรมการค้าภายในตรวจความพร้อมโรงสีข้าวที่ร่วมโครงการรับจำนำ

รูปข่าว : กรมการค้าภายในตรวจความพร้อมโรงสีข้าวที่ร่วมโครงการรับจำนำ

กรมการค้าภายในตรวจความพร้อมโรงสีข้าวที่ร่วมโครงการรับจำนำ กรมการค้าภายในเร่งตรวจความพร้อมของโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2555/2556 ป้องกันการทุจริต

โรงสีเอกชนใน จ.อุบลราชธานี เร่งปรับปรุงที่ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวประจำฤดูกาลผลิต 2555/2556 ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มทยอยนำข้าวเข้าร่วมโครงการในช่วงปลายเดือนนี้ โดย จ.อุบลราชธานี อนุมัติโรงสีเข้าร่วมโครงการ 37 แห่ง จากโรงสีทั้งหมดในจังหวัดประมาณ 50 แห่ง
 
น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา การค้าภายใน จ.อุบลราชธานี ระบุว่า ได้วางมาตรการการป้องกันการสวมสิทธิ์ให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า และตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการรับจำนำข้าวทุกขั้นตอน
 
เช่นเดียวกับที่ จ.อุดรธานี การค้าภายในลงพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย อ.เมือง กุมภวาปี และหนองหาน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และรับรองโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ ซึ่งจะสามารถประกาศรายชื่อได้ภายในสิ้นเดือนนี้
 
ขณะที่ จ.มหาสารคาม มีโรงสีเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการแจ้งความจำนงไว้ 10 แห่ง ได้รับอนุมัติแล้ว 1 แห่ง แต่ยังมีปริมาณข้าวที่เข้าสู่โครงการจำนวนน้อย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 


กลับขึ้นด้านบน