คณะกก.สรรหาป.ป.ช.เลือก "ณรงค์ รัฐอมฤต" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.แทน "กล้านรงค์"

คณะกก.สรรหาป.ป.ช.เลือก "ณรงค์ รัฐอมฤต" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.แทน "กล้านรงค์"

คณะกก.สรรหาป.ป.ช.เลือก "ณรงค์ รัฐอมฤต" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.แทน "กล้านรงค์"

รูปข่าว : คณะกก.สรรหาป.ป.ช.เลือก "ณรงค์ รัฐอมฤต" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.แทน "กล้านรงค์"

คณะกก.สรรหาป.ป.ช.เลือก คณะกรรมการสรรหา ลงมติเสนอชื่อนายณรงค์ รัฐอมฤต ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็ลงมติเลือกผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 คน เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามมาตรา 231 (1) ของรัฐธรรมนูญ ที่มีนายดิเรก องคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ได้ลงมติเลือกผู้เหมาะสมเป็น กกต. 3 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 42 คนแล้ว

โดยผลการพิจารณาปรากฎว่า ผู้ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามกระบวนการลงคะแนน ประกอบไปด้วย รองรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบุญส่ง น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ ภาค 7 และนายประวิช รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยจากนี้จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมให้ประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการลงมติเห็นชอบต่อไป

ก่อนหน้านี้กระบวนการสรรหา ตามมาตรา 231 (2) ของรัฐธรรมนูญ ระบุให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกาพิจารณาผู้เหมาะสมเป็น กกต. 2 คนนั้น ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาลงมติเลือกนายศุภชัย สมเจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฏีกาแล้ว ส่วนอีก 1 คนนั้น ที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา นัดลงมติเลือกเมื่อวันที่ 9 ต.ค. แต่ยังไม่สามารถเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่นัดหมายประชุมแต่อย่างใด

สำหรับการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช. แทน นายกล้านรงค์ จันทิก ที่พ้นวาระในวัยเกษียณ 70 ปี นั้น คณะกรรมการสรรหาได้ลงมติคัดเลือกผู้สมัคร จากจำนวน 10 คนให้เหลือ 1 คน ตามข้อบัญญัติของมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแล้ว โดยเลือก นายณรงค์ รัฐอมฤต อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็น กรรมการ ป.ป.ช. และตามกระบวนการก็ต้องส่งชื่อต่อวุฒิสภา เพื่อพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน