ที่ประชุมรัฐสภาโต้เถียงหลายประเด็น กรณีแก้ไขรธน.ม.190

ที่ประชุมรัฐสภาโต้เถียงหลายประเด็น กรณีแก้ไขรธน.ม.190

ที่ประชุมรัฐสภาโต้เถียงหลายประเด็น กรณีแก้ไขรธน.ม.190

รูปข่าว : ที่ประชุมรัฐสภาโต้เถียงหลายประเด็น กรณีแก้ไขรธน.ม.190

ที่ประชุมรัฐสภาโต้เถียงหลายประเด็น กรณีแก้ไขรธน.ม.190 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบพระราชกฤษฏีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป ปี 2556 วันที่ 29 พ.ย.นี้ ขณะที่การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับว่าด้วยการแก้ไขมาตรา 190 วันนี้ (15 ต.ค.) เกิดเหตุถกเถียงตอบโต้กันหลายประเด็น

นับตั้งแต่ที่ประชุมรัฐสภา เริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับการแก้ไขมาตรา 190 ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ก็เกิดเหตุถกเถียงตอบโต้กันระหว่างส.ส.พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์

ทั้งกรณีการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมของนายนิคม ไวยรัชพานิช และกรณีการเปิดคลิปสัมภาษณ์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และกรณีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่ถูกต้อง และด้วยกรณีสุดท้ายก็เป็นข้ออ้างอิงให้ต้องตัดสิทธิ์การอภิปรายแปรญัตติของนายชวน หลีกภัยและนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เนื่องจากยื่นเจตจำนงค์เกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้

ส่วนการอภิปรายแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั้น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้แก้ไขเพิ่มประเภทหนังสือสัญญาให้ครอบคลุมหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง หรือจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะตามข้อบัญญัติที่แก้ไขกำหนดเพียง หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย อธิปไตยไทย เขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ หนังสือสัญญาที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าหรือการลงทุนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

พร้อมกันนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตกรณีการเยียวยา หรือการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนไปดำเนินการเจรจาตามหนังสือสัญญานั้น มีการแก้ไขให้นำไปเขียนไว้ในกฎหมายลูก อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ หากผู้ดำเนินการขาดความรับผิดชอบ

ขณะที่ ส.ว.บางส่วน อภิปรายชี้ว่า หากรัฐสภาเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอมานั้น อาจส่งผลให้มีการเดินหน้าทำหนังสือสัญญากู้เงินกับต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาได้ โดยเฉพาะกรณีการทำสัญญาตกลงแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ อาทิ กรณีรถไฟแลกข้าว

สำหรับการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขมาตรา 190 มีรายงานว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือ วิปรัฐบาล ยืนยันที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (15 ต.ค.) แม้จะให้สัมภาษณ์ว่า จะขยายเวลาการพิจารณาออกไปจนถึงวันที่ 18 ต.ค. แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการเรียกประชุมรัฐสภาเพิ่มเติมแต่อย่างใด และจนถึงขณะนี้ รัฐสภาพิจารณาและลงมติรายมาตราแล้ว รวม 2 มาตรา จากทั้งหมด 4 มาตรา โดยมีผู้ขออภิปรายแปรญัตติทั้งหมด 178 คน

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป ปี 56 เพื่อให้มีการปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.นี้ หลังเรียกประชุมครบกำหนด 120 วันแล้ว


กลับขึ้นด้านบน