ชาวลำพูนยังเห็นต่าง เวทีรับฟังโครงการน้ำ

ชาวลำพูนยังเห็นต่าง เวทีรับฟังโครงการน้ำ

ชาวลำพูนยังเห็นต่าง เวทีรับฟังโครงการน้ำ

รูปข่าว : ชาวลำพูนยังเห็นต่าง เวทีรับฟังโครงการน้ำ

ชาวลำพูนยังเห็นต่าง เวทีรับฟังโครงการน้ำ เวทีรับฟังความเห็นโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยของรัฐบาล เวทีแรกที่จ.ลำพูนสิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่ในวันนี้ ชาวบ้านจำนวนมากยังสับสนกับข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงซึ่งไม่มีความชัดเจน

ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ จ.ลำพูน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น การสร้างอ่างเก็บน้ำ ในสัญญา A1 คือ ชาวอ.บ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสร้างอ่างเก็บน้ำโดยตรง ชาวอ.บ้านโฮ่งเกือบ 1,000 คน ถูกจัดให้อยู่ในห้องประชุมย่อย ห้องละ 50-60 คน จำนวน 11 ห้อง จากทั้งหมด 20 ห้อง ในขั้นตอนการรับฟังความเห็น

แม้ชาวบ้านที่มาในวันนี้จะอยู่อำเภอเดียวกัน แต่ความต้องการให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง กลับไม่เหมือนกัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง บอกว่า ชาวบ้านกว่า 300 หลัง ตั้งใจเดินทางไปคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพราะถ้าสร้างแล้ว ชาวบ้านบอกว่าจะต้องถูกน้ำท่วมซ้ำซาก เพราะตามแบบการสร้างอ่างเก็บน้ำ สันเขื่อนสูงกว่าชุมชน 40 เมตร

ชาวบ้านหมู่ที่ 1 จึงเสนอว่า ควรให้แต่ละชุมชนในอ.บ้านโฮ่งสร้างแก้มลิงในชุมชนแทน แต่ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บางส่วน กลับต้องการให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง เพราะเชื่อว่าจะมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง แม้จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย

ขณะที่ ชาวอำเภอบ้านโฮ่งบางส่วนบอกว่า ต้องการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง เพราะชุมชนทำการเกษตรตลอดทั้งปี จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำทำการเกษตรและที่มาในวันนี้ เพราะอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ ชาวบ้าน
ยอมรับว่า การสร้างอ่างเก็บน้ำ ชาวบ้านอาจจะต้องสูญเสียที่ดิน แต่ถ้าสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวอ.บ้านโฮ่งได้ ก็อยากให้รัฐบาลเดินหน้าการก่อสร้างต่อไป

ข้อมูลที่ได้จากเวทีรับฟังความเห็นในวันนี้ ทางจังหวัดลำพูนจะนำข้อมูลมาสรุปผลอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับรัฐบาลภายใน 15 วัน ซึ่งเวทีรับฟังความเห็นโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ จะจัดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดต่อไป


กลับขึ้นด้านบน