แนวคิด "นำสายไฟลงใต้ดิน" อ.แม่สอด จ.ตาก รับการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แนวคิด "นำสายไฟลงใต้ดิน" อ.แม่สอด จ.ตาก รับการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แนวคิด "นำสายไฟลงใต้ดิน" อ.แม่สอด จ.ตาก รับการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รูปข่าว : แนวคิด "นำสายไฟลงใต้ดิน" อ.แม่สอด จ.ตาก รับการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แนวคิด เสาไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลที่ไม่เป็นระเบียบในเขตพื้นที่อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด เตรียมเสนอรัฐบาล ให้นำสายไฟฟ้า และเคเบิลสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อความสวยงาม เตรียมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด โดยคาดว่า ต้องใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ชาวบ้านบางส่วนกังวล เพราะอาจกระทบกับความเป็นอยู่ และปัญหาสิ่งแวดล้อม

เสาไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ที่ไม่เป็นระเบียบในเขตพื้นที่อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นห่วง หลังรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนจัดตั้งให้อ.แม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการค้าชายแดนในอนาคต 

 
เพราะอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี แนวคิดนำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และเคเบิลสื่อสารต่างๆลงใต้ดิน จึงเป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้

    

 
การทำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เสนอ 8 โครงการ ใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่นำร่องไปแล้ว 2 จุด คือ แยกที่ว่าการอำเภอแม่สอดไปจนถึงแยกวัดอรัญเขต และจากตลาดบ้านเหนือไปที่ชุมชนประชารักษ์ แต่โครงการนี้สร้างความกังวนให้กับชาวบ้านเพราะเกรงว่าอาจส่งผลกระทบกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
สำหรับโครงการนำสายไฟฟ้าและเคเบิลสื่อสารลงใต้ดิน คณะทำงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จากบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางสายเช่น องค์การโทรศัพท์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปา รวมทั้งสายเคเบิล ทีวี ของบริษัทเอกชน ซึ่งจะได้ข้อสรุปในเดือนตุลาคม นี้ ก่อนส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณา
 


กลับขึ้นด้านบน