สำรวจพื้นที่ "ผีไทยในลอนดอน" กับ "Ghost Nowhere ผี ณ ที่นี้" โดยเครือข่ายศิลปินไทยในลอนดอน

สำรวจพื้นที่ "ผีไทยในลอนดอน" กับ "Ghost Nowhere ผี ณ ที่นี้" โดยเครือข่ายศิลปินไทยในลอนดอน

สำรวจพื้นที่ "ผีไทยในลอนดอน" กับ "Ghost Nowhere ผี ณ ที่นี้" โดยเครือข่ายศิลปินไทยในลอนดอน

รูปข่าว : สำรวจพื้นที่ "ผีไทยในลอนดอน" กับ "Ghost Nowhere ผี ณ ที่นี้" โดยเครือข่ายศิลปินไทยในลอนดอน

สำรวจพื้นที่ เครือข่ายศิลปินไทยในลอนดอน TAIL : Thai Art Initiative inLondon ร่วมกับ SEA ARTS FEST 2013 จัดนิทรรศการสำรวจการให้ คำนิยามใหม่และการตีความใหม่เกี่ยวกับผีในโลกร่วมสมัย และตั้งคำถามโดยยึดบริบทของ “ณ (ปัจจุบันกาล)” และ “(ณ) ที่นี้” เมื่อบริบทเปลี่ยนไป ความคิดและการมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลง กับนิทรรศการ "Ghost Nowhere ผี ณ ที่นี้" ส่วนหนึ่งของเทศกาล Southeast Asian Art Festival ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ลอนดอนอีกด้วย

สุภาพร สูตรสุวรรณ คิวเรเตอร์ของงานนี้ระบุว่า แนวคิดในการจัดนิทรรศการ "Ghost Nowhere  ผี ณ ที่นี้" ครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับระยะทางระหว่างความกลัวกับความเชื่อเรื่องผี และการตีความใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และสถานที่ “ณ (ปัจจุบันกาล)” (now) และ “(ณ) ที่นี้” (here) นั่นเอง ซึ่งคนดูจะได้สำรวจความคิดของศิลปินไทยสะท้อนผ่านทางงานทัศนศิลป์ ทั้งงานภาพถ่าย งานอิลลัสเตรชั่น งานประติมากรรม งานจัดวางสื่อผสม รวมไปถึงศิลปะการแสดง“ณ (ปัจจุบันกาล)” ซึ่งเราอาจมองได้ว่า ในยุคโลกาภิวัฒณ์ เราได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ที่ส่งผลต่อวิธีคิด และการมองโลก ซึ่งส่งผลกับความเชื่อเดิมๆ และอีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาติของคน จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกช่วงชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้น ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ จะทำหน้าที่พูดกล่าว และสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการมองผี ความหมาย และหน้าที่ของผีที่เปลี่ยนไป ณ เวลานี้
 
“(ณ) ที่นี้” กรุงลอนดอน ผีที่นี่น่าจะพูดภาษาอังกฤษ? ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งหลายเป็นเสมือนกำแพงที่ขวางกั้นผีไทย ออกไปจากบริบทเหล่านี้ หรือจะกล่าวได้ว่า คนไทยในลอนดอนไม่กลัวผีฝรั่ง? ความคิดแบบทวิภาค ขาวดำ ถูกผิด ไทยเทศ ของคนไทย ได้ถูกใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนความเชื่อเหล่านี้
 
หรือ “ผี ณ ที่นี้” จะเป็นผีที่ไม่มีที่ทางเลยก็เป็นได้ 
 
เพราะเหตุใด เราจึงไม่กลัวผีอีกต่อไป เมื่อเรามาอาศัยอยู่ที่กรุงลอนดอน? คำถามง่ายๆ ที่เป็นจุดกำเนิดของ นิทรรศการนี้ หรือเป็นเพราะ ความไม่มีตัวตนอีกต่อไปของผีไทยในสถานที่แห่งนี้ หรือเป็นเพราะหน้าที่ของผีที่ได้เปลี่ยนไปแล้ว หรืออำนาจความเชื่อมโยงระหว่างกัน มันเป็นอำนาจเชิงพื้นที่ เฉพาะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น
 
นิทรรศการ “ผี ณ ที่นี้” จึงมุ่งที่จะแสวงหาคำตอบและถ่ายทอดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการมองผี โดยผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ จะสะท้อนอย่างท้าทายถึง ภาวะโหยหาอดีต การโดนกีดกัน การเป็นคนนอก การสร้างตัวตน อัตลักษณ์และความทรงจำ นอกเหนือจากนั้น ยังทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์สังคมร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย
 

 

“ผี ณ ที่นี้” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผลงานศิลปะจะมีตั้งแต่งานภาพถ่าย งานปั้น งานจัดวางสื่อผสม และศิลปะการแสดง TAIL หวังจะมีการจัดโปรแกรมเสวนา หรือเวิร์คช็อปควบคู่ไปกับการจัดแสดงงาน เพื่อให้เหล่าผู้ชมได้มี ส่วนร่วมและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างคนดูและผู้จัดมากยิ่งขึ้น ศิลปินที่ร่วมแสดงงานนี้ได้แก่ ปณชัย ชัยจิรรัตน์, วิรุนันท์ ชิตเดชะ, สิรญา อินทรครรชิต, คณิตา มีชูบท, โอ๊ต มณเฑียร, พรเทพ เพิ่มทรัพย์หิรัญ, สุวรรณา พร้อมตั้งตระกูล ร่วมด้วย ชาริฟ โลนา, นรรัตน์ สุขสมสถาน, วาฑิต ตั้งใจ, จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ ปรัชญพร วรนันท์ 
 
สำหรับการแสดงสด จะมีขึ้นวันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 20:00-20:30 น. การแสดงอาจมีแสงสโตรบไลท์ (ไฟกระพริบ) อาจกระทบผู้มีปัญหาโรคหัวใจได้ กิจกรรมเสวนา ได้รับเกียรติจากคิวเรเตอร์และนักประวัติศาสตร์ศิลป์ วิภาช ภูริชานนท์ มาช่วยนำเสวนา จุดประกายประเด็นและบทสนทนาเกี่ยวกับผีร่วมสมัย ในหมู่ศิลปินไทยที่น่าจับตามอง


กลับขึ้นด้านบน