ร้องกสม.รัฐบาลละเมิดสิทธิเด็ก

ร้องกสม.รัฐบาลละเมิดสิทธิเด็ก

ร้องกสม.รัฐบาลละเมิดสิทธิเด็ก

รูปข่าว : ร้องกสม.รัฐบาลละเมิดสิทธิเด็ก

ร้องกสม.รัฐบาลละเมิดสิทธิเด็ก เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศเเละภาคีเครือข่าย เข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ หลังเห็นว่ารัฐบาลบริหารราชการเเผ่นดิน เข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็กเเละประชาชนในหลายด้าน

สภาปฏิรูปพลังงานไทย สภาธรรมาภิบาล พรรคพลังงานไทย เครือข่ายพ่อเเม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เเละสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองเเห่งชาติ ภายใต้ชื่อเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ร้องเรียนต่อนางวิสา เบ็ญจมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่า รัฐบาลบริหารราชการเเผ่นดินที่ขัดต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติหลายฉบับ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษา เช่น ระบบเเอดมิชชัน เเละหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศมองว่า ระบบดังกล่าวไม่ได้ยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นการบังคับเรียน เเละ มีการสอบมากเกินความจำเป็น ไม่สามารถพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ เพราะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องได้รับการเเก่ไข โดยหลังจากนี้ จะส่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปกลั่นกรอง เพื่อพิจารณานำไปสู่การดำเนินการเเก้ไขต่อไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน