นักวิชาการชี้ "ตั้ง 5 รมต." เป็นมิสเตอร์เกษตร มีเหตุผลทางการเมือง

นักวิชาการชี้ "ตั้ง 5 รมต." เป็นมิสเตอร์เกษตร มีเหตุผลทางการเมือง

นักวิชาการชี้ "ตั้ง 5 รมต." เป็นมิสเตอร์เกษตร มีเหตุผลทางการเมือง

รูปข่าว : นักวิชาการชี้ "ตั้ง 5 รมต." เป็นมิสเตอร์เกษตร มีเหตุผลทางการเมือง

นักวิชาการชี้ อดีตนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเห็นด้วย กับการตั้งมิสเตอร์เกษตร เพื่อให้ดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ 5 รายการ ซึ่งจะทำให้เห็นความสามารถรัฐมนตรีแต่ละรายได้ชัดเจน ซึ่งตัวแทนเกษตรกรบางรายเร่งรัดให้รัฐมนตรีทั้ง 5 คน เร่งดำเนินการทันที

นายอุทัย บุญเทียม ประธานเครือข่ายข้าวโพด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระบุว่า รัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้องลงพื้นที่ และทำให้นโยบายมีผลในทางปฎิบัติได้จริง เช่น ข้าวโพด ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือราคา แต่ยังคงมีข้อติดขัดบางประเด็น เช่น ปัญหาจุดรับซื้อ และการขนส่ง ซึ่งรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายต้องเร่งดำเนินการด้วย

 
ขณะที่อดีตนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการตั้งมิสเตอร์เกษตร ดูแต่สินค้าเป็นรายชนิด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง พร้อมเห็นว่าควรยกเลิกคณะกรรมการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรในแต่กระทรวงเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อน และควรจะเพิ่มการดูแลสินค้าเกษตรอีก 2 รายการ คือ สัปปะรด และปาล์มน้ำมัน
 
นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ เชื่อว่า การแต่งตั้งรัฐมนตรี 5 คนให้เป็นมิสเตอร์เกษตร มีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการสินค้าเกษตรของรัฐบาลโดยเฉพาะข้าว และมองว่า นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯ และนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร แต่รัฐมนตรีที่เหลืออีก 3 ราย เช่น นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ยังมีแนวคิดที่แก้ปัญหาสินค้าเกษตรไม่ตรงจุดเพราะเน้นการเพิ่มราคาเพียงอย่างเดียว ทั้งที่การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรต้องปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน ดังนั้นประเมินว่า แม้มีการตั้งรัฐมนตรีดูสินค้าเกษตรแต่ละรายการ แต่จะไม่สามารถแก้ปัญหาสินค้าเกษตรได้
 


กลับขึ้นด้านบน