สอบโครงการทุจริตธนาคารโค-กระบือ พระราชทาน

สอบโครงการทุจริตธนาคารโค-กระบือ พระราชทาน

สอบโครงการทุจริตธนาคารโค-กระบือ พระราชทาน

รูปข่าว : สอบโครงการทุจริตธนาคารโค-กระบือ พระราชทาน

สอบโครงการทุจริตธนาคารโค-กระบือ พระราชทาน เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เตรียมลงพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบการทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามแนวพระราชดำริ หลังพบว่า โค ที่ได้รับพระราชทานจำนวน 88 ตัว ถูกเกษตรกรนำไปขายจนเหลือเพียง 9 ตัว

ตัวแทนเกษตรกรตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ดีเอสไอ จังหวัดขอนแก่น หลังเข้าร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ตรวจสอบการทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ เนื่องจากโค 88 ตัวที่ได้รับพระราชทาน เหลือเพียง 9 ตัวเท่านั้น

ตัวแทนเกษตรกร ระบุว่า ตำบลบ้านขามได้รับพระราชทานโค 88 ตัว โดยมีสัญญากู้ยืมว่า ต้องแบ่งลูกโคให้เกษตรกรรายอื่น นำไปเลี้ยงต่อ แต่เกษตรกรที่ได้รับพระราชทานส่วนใหญ่ กลับนำโคไปขาย เพราะได้ราคาสูง จนเหลือโคพระราชทานเพียง 9 ตัว และไม่สามารถแบ่งลูกโคให้เกษตรกรรายอื่น ซึ่งผิดวัตถุประสงค์โครงการ แม้จะนำเงินมาคืนในภายหลังก็ตาม

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมเรียกหัวหน้าปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง มาให้ข้อมูลเรื่องการบริหารโครงการ และตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้พิจารณาเป็นคดีพิเศษ


กลับขึ้นด้านบน