20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

รูปข่าว : 20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เครือข่ายองค์กรแรงงานจัดงานทำบุญครบรอบ 20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อรำลึกถึงผู้ใช้แรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงานและต่อสู้เรียกร้องสิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน

ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีการจัดงานบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี พิพิธภันฑ์แรงงานไทย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้นำแรงงานที่เสียชีวิตไป โดยปีนี้มีการทบทวนถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อขบวนการแรงงาน ในการทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวที่มีคุณค่าของผู้ใช้แรงงานตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ใช้บอกเล่าประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงาน

ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า ที่นี่ทำให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องของขบวนการแรงงาน ที่ยังขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธิให้แก่แรงงานทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก แม้วันนี้ขบวนการแรงงานยังไม่มีความเป็นเอกภาพก็ตาม

ขณะที่ นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ บอกว่า ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานมาตั้งแต่ต้น เคยเป็นที่ทำการสหภาพแรงงานลูกจ้างรถไฟ และทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่จัดกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่อผู้ใช้แรงงาน จึงเห็นว่าขบวนการควรตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ โดยช่วยกันรักษาพิพิธภัณฑ์ให้ทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานต่อไป


กลับขึ้นด้านบน