พบโครงกระโหลกในจอร์เจียอายุเกือบ 2 ล้านปี ตอกย้ำทฤษฏีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษ

พบโครงกระโหลกในจอร์เจียอายุเกือบ 2 ล้านปี ตอกย้ำทฤษฏีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษ

พบโครงกระโหลกในจอร์เจียอายุเกือบ 2 ล้านปี ตอกย้ำทฤษฏีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษ

รูปข่าว : พบโครงกระโหลกในจอร์เจียอายุเกือบ 2 ล้านปี ตอกย้ำทฤษฏีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษ

พบโครงกระโหลกในจอร์เจียอายุเกือบ 2 ล้านปี ตอกย้ำทฤษฏีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษ พบโครงกะโหลกโบราณอายุเกือบ 2 ล้านปีในประเทศจอร์เจีย ซึ่งการค้นพบนี้เป็นการตอกย้ำทฤษฎีที่ว่า มนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ แค่หนึ่งหรือสองสายพันธุ์ที่อพยพออกมาจากทวีปแอฟริกา

จอร์เจียเป็นประเทศจากอดีตสหภาพโซเวียต ขณะที่โครงกะโหลกโบราณที่พบไม่ใช่ "โฮโม ซาเปี้ยน" ซึ่งยอมรับกันว่า เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทุกวันนี้ แต่เป็นช่วงวิวัฒนาการก่อนหน้า ที่ผ่านมามี 2 ทฤษฎีขัดแย้งกันของวิวัฒนาการมนุษย์ โดยความเชื่อหนึ่งระบุว่ามีแค่ 1 หรือ 2 สายพันธุ์ หรือ สปีชีย์ และอพยพขึ้นเหนือออกมาจากทวีปแอฟริกา เมื่อประมาณ 1 ล้านปีก่อน ซึ่งโครงกะโหลกที่พบในจอร์เจียอยู่ในทฤษฎีนี้ แต่ก็แย้งว่า การอพยพออกมาจากแอฟริกาเกิดก่อนความเชื่อเดิมเกือบล้านปี

    
 
โครงกะโหลกที่พบในจอร์เจียมีอายุ 1 ล้าน 8 แสนปี โดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่า เป็นสายพันธุ์โฮโมอีเรคตัส ซึ่งหมายถึงช่วงบรรพบุรุษของโฮโมซาเปี้ยนอีกทีมีวิวัฒนาการการเดินตัวตรง


กลับขึ้นด้านบน