ชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเวทีกดดันรัฐ ช่วยแก้ปัญหาราคาตก

ชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเวทีกดดันรัฐ ช่วยแก้ปัญหาราคาตก

ชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเวทีกดดันรัฐ ช่วยแก้ปัญหาราคาตก

รูปข่าว : ชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเวทีกดดันรัฐ ช่วยแก้ปัญหาราคาตก

ชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเวทีกดดันรัฐ ช่วยแก้ปัญหาราคาตก ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเวทีกดดันรัฐบาลให้ช่วยเหลือราคายางพาราตกต่ำ พร้อมเตรียมเคลื่อนไหวที่กรุงเทพมหานครช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้

เวทีปราศรัย บริเวณตลาดคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเดิน 9 วัน 1,000 กิโลเมตร ที่ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น หลังออกเดินเท้าจาก อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ไปยังอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แกนนำได้สลับกันขึ้นเวทีระบุว่า รัฐบาลว่าไม่จริงใจกับการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ได้รับความเดือนร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ ที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลพยุงราคายางพารา ที่กิโลกรัมละ 100 บาท และ ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 6 บาท แต่กลับช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,520 บาท ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ

นายมนัส บุญพัฒน์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ บอกว่า จะจัดเวทีขึ้นทุกจังหวัดภาคใต้ เพื่อระดมและหาเครือข่ายเกษตรกร เดินทางไปกดดันรัฐบาลที่กรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยเวทีสุดท้ายจะจัดขึ้นที่บ้านธรรมรัตน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ จากนั้นก็เดินทางไปชุมนุมที่กรุงเทพมหานครทันที


กลับขึ้นด้านบน