ผู้ว่าการกนอ.คาดนิคมฯอมตะนคร กลับสู่ภาวะปกติใน 3 วัน หลังถูกน้ำท่วม

ผู้ว่าการกนอ.คาดนิคมฯอมตะนคร กลับสู่ภาวะปกติใน 3 วัน หลังถูกน้ำท่วม

ผู้ว่าการกนอ.คาดนิคมฯอมตะนคร กลับสู่ภาวะปกติใน 3 วัน หลังถูกน้ำท่วม

รูปข่าว : ผู้ว่าการกนอ.คาดนิคมฯอมตะนคร กลับสู่ภาวะปกติใน 3 วัน หลังถูกน้ำท่วม

ผู้ว่าการกนอ.คาดนิคมฯอมตะนคร กลับสู่ภาวะปกติใน 3 วัน หลังถูกน้ำท่วม ส่วนน้ำที่ยังท่วมขังบางพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรีนั้น ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่าภายใน 3 วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมฯ ยังคงเดินสายการผลิตต่อเนื่อง

ผู้ว่าการกนอ. ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันน้ำ ที่ยังท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอย่างเร่งด่วน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่เหนือนิคมฯไม่มีแล้ว ส่วนที่ท้ายน้ำก็จะมีเรือดันน้ำมาเพิ่ม เชื่อว่าภายใน 3 วันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ-ส่งพนักงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางมาทำงานด้วย เนื่องจากโรงงานยังเปิดเดินสายการผลิตตามปกติ

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรี มี มีทั้งหมด 10 เฟสแบ่งเป็นฝั่งตะวันตก เฟส 1-5 มีผู้ประกอบการประมาณ 400แห่ง ฝั่งตะวันออกเฟส 6-10 ที่บางพื้นที่มีน้ำท่วม มีผู้ประกอบการประมาณ 300 แห่ง จากผู้ประกอบการกว่า26 ประเทศ โดยเป็นนักลงทุนญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 60 ประกอบธุรกิจหลักคือ รถยนต์, อิเล็คทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค


กลับขึ้นด้านบน