มูลนิธิบูรณะนิเวศพบสารตะกั่วในสีน้ำมันเกินมาตรฐาน

มูลนิธิบูรณะนิเวศพบสารตะกั่วในสีน้ำมันเกินมาตรฐาน

มูลนิธิบูรณะนิเวศพบสารตะกั่วในสีน้ำมันเกินมาตรฐาน

รูปข่าว : มูลนิธิบูรณะนิเวศพบสารตะกั่วในสีน้ำมันเกินมาตรฐาน

มูลนิธิบูรณะนิเวศพบสารตะกั่วในสีน้ำมันเกินมาตรฐาน ผลศึกษาวิจัยมูลนิธิบูรณะนิเวศ พบปริมาณสารตะกั่วสูงเกินกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในสีน้ำมันทาอาคาร พร้อมกันนี้ยังเป็นห่วงเด็กเล็กหากสูดดม และสัมผัส จะเสี่ยงพัฒนาการช้า และทำให้สมองฝ่อ

น.ส.วลัยพร มุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ แถลงผลทดสอบสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร โดยสุ่มตัวอย่างสีน้ำมันทาอาคารที่วางจำหน่ายในท้องตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 120 ตัวอย่าง 68 ยี่ห้อ ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารตะกั่ว พบว่าร้อยละ 79 มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ที่กำหนดให้มีสารตะกั่วได้ไม่เกิน 100 พีพีเอ็ม และพบด้วยว่า 48 ตัวอย่าง มีค่าสารตะกั่วมากถึง 95,000 พีพีเอ็มในโทนสีเหลือง นอกจากนี้ 8 ใน 29 ตัวอย่างของสีที่ติดฉลากว่าไม่ผสมสารตะกั่ว มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกิน 10,000 พีพีเอ็ม 
 
ทั้งนี้ ห่วงสีที่ใช้ในการผลิตของเล่นเด็ก ที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว จะส่งผลกระทบ ทำให้พัฒนาการ และการทำงานของสมองเด็กต่ำ เพราะร่างกายของเด็กสามารถดูดซึมสารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า โดยการสุ่มตรวจศูนย์พัฒนาเด็กในกรุงเทพมหานคร พบ 9 จาก 14 แห่ง มีค่าระดับสารตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานที่ระดับ 600 พีพีเอ็ม ซึ่งพบในสีดำ เหลือง และเขียว มากที่สุด 
 
และล่าสุดในปีนี้ได้สุ่มตรวจเด็กที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา จำนวน 1,526 คน มี 197 คน มีสารตะกั่วสูงในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพ เสนอแนวทางภาครัฐควรออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานแบบบังคับปริมาณสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีให้อยู่ในระดับ 600 พีพีเอ็ม รวมทั้งควรมีฉลากแสดงปริมาณสารตะกั่ว เพื่อให้โอกาสผู้บริโภคตัดสินใจ


กลับขึ้นด้านบน