ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง

รูปข่าว : ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. เข้าตรวจสอบเหมืองผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเตรียมจัดเวทีระดมความเห็น ประกอบการขอประทานบัตรเหมืองแร่สังกะสีในพื้นที่เดิม ขณะที่ผู้บริหารเหมืองผาแดง ระบุที่ผ่านมารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอผ่านความเห็นชอบแล้ว

ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือ กอสส. และคณะกรรมการฯ เข้าตรวจสอบเมืองผาแดง ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ในต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ ระบบการทำงาน และพูดคุยกับชาวบ้าน ก่อนเปิดเวทีระดมความเห็น เพื่อทำรายงานประกอบการขอประทานบัตร ที่ทางบริษัทฯ ขออนุมัติในพื้นที่เดิม 166 ไร่

นายเทียนชัย สิงหการ ผู้อำนวยการอาวุโส เหมืองผาแดง เปิดเผยคำขอประทานบัตรครั้งนี้ เพื่อนำแร่ที่เหลืออยู่ในโครงการเดิม มาใช้ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือ EHIA ตั้งแต่ปี 2553 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปี 2555 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

สำหรับพื้นที่ทำเหมืองแร่ดังกล่าว บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด เข้าทำเหมืองแร่ตั้งแต่ ปี 2515 ก่อนที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะเข้าดำเนินการต่อในปี 2527 มีกำหนดสิ้นสุด และฟื้นฟูสภาพ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีกลุ่มชาวบ้านลุ่มน้ำแม่ตาวได้รับผลกระทบจากสารแคดเมี่ยม ยื่นฟ้องบริษัททั้ง 2 แห่ง และศาลปกครองพิษณุโลก มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ลุ่มน้ำแม่ตาว เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ขณะที่ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 20กันยายน ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายประมาณ 7 ล้านบาท ให้แก่ผู้ป่วยโครงการแคดเมียมของโรงพยาบาลแม่สอด


กลับขึ้นด้านบน