ไทย-เมียนมา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับ AEC

ไทย-เมียนมา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับ AEC

ไทย-เมียนมา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับ AEC

รูปข่าว : ไทย-เมียนมา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับ AEC

ไทย-เมียนมา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับ AEC จ.เชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและภาคธุรกิจ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวไทย-เมียนมา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)

จ.เชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและภาคธุรกิจสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวร่วม เส้นทางระหว่าง จ.เชียงราย ไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก เมืองเชียงตุง และเมืองตองจี รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตามโครงการ TAI DEFINITION เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงรายในปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ ลี้ตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระบุว่า ชาวไตซึ่งมีเชื้อสายเดียวกันกับคนไทยทั้งยังคงไว้วัฒนธรรม ภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยจึงมั่นใจว่าเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะได้รับความนิยม โดยมี จ.เชียงราย เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว

นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จาก จ.เชียงราย มายังเชียงตุงใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง และสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งทางบก คือถนน R3A R3B ทางเรือผ่านแม่น้ำโขงและทางอากาศ หากมีการศึกษาและทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คาดว่าจะเป็นการกระจายรายได้ให้เอกชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็งได้


กลับขึ้นด้านบน