มูลนิธิบูรณะนิเวศเตรียมผลักดันควบคุม การใช้สารตะกั่ว

มูลนิธิบูรณะนิเวศเตรียมผลักดันควบคุม การใช้สารตะกั่ว

มูลนิธิบูรณะนิเวศเตรียมผลักดันควบคุม การใช้สารตะกั่ว

รูปข่าว : มูลนิธิบูรณะนิเวศเตรียมผลักดันควบคุม การใช้สารตะกั่ว

มูลนิธิบูรณะนิเวศเตรียมผลักดันควบคุม การใช้สารตะกั่ว หลังการเปิดเผยข้อมูลศึกษาพบสีทาบ้าน ทาอาคาร มีสารตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐาน มูลนิธิบูรณะนิเวศจึงเตรียมผลักดันให้มีการควบคุมการใช้สารตะกั่ว โดยเฉพาะในสีน้ำมันที่พบว่ามีการนำมาใช้ทาภายในอาคารและเครื่องเล่นเด็ก

น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ระบุข้อมูลการศึกษาทั้งหมดนำส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.แล้ว โดยสาระสำคัญเพื่อให้ถอนสารตะกั่วออกจากผลิตภัณฑ์สีทุกประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สีน้ำมัน ที่พบว่ามีสารตะกั่วสูง เป้าหมายเพื่อสุขภาพของเด็ก หลังพบว่าสารตะกั่วมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก แต่กลับพบมีการใช้สีน้ำมันทาภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก และเครื่องเล่นเด็กต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางให้สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเด็ก ทั้งทางปาก และการหายใจ

ขณะที่ นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสมอ. ระบุว่าสมอ. มีข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีชัดเจนอยู่แล้ว และมีเจ้าพนักงานตรวจอย่างละเอียด หากไม่ได้มาตรฐานทางสมอ.ก็สามารถยึดอายัดผลิตภัณฑ์ หรืออาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที ทั้งนี้หากได้รับข้อมูลศึกษาจากมูลนิธิบูรณะนิเวศแล้ว สมอ.ก็จะลงตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) มูลนิธิบูรณะนิเวศแถลงผลตรวจสีน้ำมันทาอาคาร ที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมาณฑล จำนวน 120 ตัวอย่าง 68 ยี่ห้อ พบร้อยละ 79 มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 100 พีพีเอ็ม ขณะที่ 8 ใน 29 ตัวอย่างของสีที่ติดฉลากว่า ไม่ผสมสารตะกั่ว แต่กลับพบปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนสูง และยังพบว่ามีผู้ผลิตสีเพียง 15 บริษัท จากผู้ผลิตสีทั้งหมด 42 บริษัท ที่ปรับปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมัน ตามมอก.ฉบับปรับปรุงใหม่จาก 600 พีพีเอ็ม เหลือเพียง 100 พีพีเอ็ม แต่มาตรฐานดังกล่าวยังเป็นแบบสมัครใจ ไม่มีผลบังคับ และบทลงโทษทางกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน