น้ำท่วมอ.พานทอง จ.ชลบุรี ลดลงต่อเนื่อง-ปชช.กว่า 4,000 ครัวเรือน เดือดร้อน

น้ำท่วมอ.พานทอง จ.ชลบุรี ลดลงต่อเนื่อง-ปชช.กว่า 4,000 ครัวเรือน เดือดร้อน

น้ำท่วมอ.พานทอง จ.ชลบุรี ลดลงต่อเนื่อง-ปชช.กว่า 4,000 ครัวเรือน เดือดร้อน

รูปข่าว : น้ำท่วมอ.พานทอง จ.ชลบุรี ลดลงต่อเนื่อง-ปชช.กว่า 4,000 ครัวเรือน เดือดร้อน

น้ำท่วมอ.พานทอง จ.ชลบุรี ลดลงต่อเนื่อง-ปชช.กว่า 4,000 ครัวเรือน เดือดร้อน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประสบภัยแล้งติดต่อกันมานาน 4 ปี แต่ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี และอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้น เพียงพอต่อการใช้ในภาคการเกษตร ส่วนน้ำที่ท่วมในอ.พานทอง จ.ชลบุรี น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเขตเทศบาลเมืองพานทอง จ.ชลบุรี น้ำท่วมสูงเฉลี่ย 30 เซ็นติเมตร ชาวบ้านกว่า 4,000 ครอบครัว ยังได้รับความเดือดร้อน แม้ภาพรวมระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าหลายจุด เช่น ถนนสาย 3466 แยกโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ มีน้ำท่วมผิวจราจร สูงถึง 60 เซ็นติเมตร

 
ขณะที่พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานกว่า 4 ปี อย่างจ.ประจวบคีรีขันธุ์ ปีนี้มีฝนมากจนทำให้เขื่อนปราณบุรี มีน้ำร้อยละ 89 ของความจุอ่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรี 70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยยืนยันว่า ไม่กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีก 7 อ่าง มีน้ำเต็มทุกอ่าง ทำให้ทุกพื้นที่มีน้ำพอใช้ทำการเกษตร
 


กลับขึ้นด้านบน