เตรียมรับจำนำข้าว รอบใหม่

เตรียมรับจำนำข้าว รอบใหม่

เตรียมรับจำนำข้าว รอบใหม่

รูปข่าว : เตรียมรับจำนำข้าว รอบใหม่

เตรียมรับจำนำข้าว รอบใหม่ หลายพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนาปี รอบใหม่ และกำชับให้วางมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ์อย่างเข้มงวด ขณะที่ชาวนาที่ยังประสบภัยน้ำท่วมกังวลว่าอาจจะปลูกข้าวไม่ทันเข้าร่วมโครงการ

ชาวนาใน ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร เร่งเตรียมแปลงนา เพื่อเพาะปลูกข้าวให้ทันการใช้สิทธิโครงการรับจำนำข้าวนาปีครั้งที่ 1 ที่จะหมดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หลังน้ำที่ท่วมขังพื้นที่เริ่มลดลง แต่ชาวนาในหลายพื้นที่ เช่น ในเขต อ.เมือง จ.พิจิตร กังวลว่าจะนำข้าวเข้าร่วมโครการไม่ทัน เพราะยังมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
 
ส่วนที่ จ.กำแพงเพชร คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับจำนำข้าวนาปี ประจำปีการผลิต 2556/2557 นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกำชับให้เฝ้าระวังการทุจริตตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไปจนถึงการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว และต้องตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
 
สำหรับโครงการรับจำนำครั้งนี้ กรมการข้าวไม่ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกอายุการผลิตต่ำกว่า 110 วัน เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ำ


กลับขึ้นด้านบน