ขั้นตอนการรักษาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็น "อาจารย์ใหญ่"

ขั้นตอนการรักษาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็น "อาจารย์ใหญ่"

ขั้นตอนการรักษาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็น "อาจารย์ใหญ่"

รูปข่าว : ขั้นตอนการรักษาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็น "อาจารย์ใหญ่"

ขั้นตอนการรักษาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็น พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) ระบุให้ยกสรีระสังขารให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป และในระหว่างการถนอมสรีระสังขารตามขั้นตอน ประชาชนยังเข้ากราบสักการะได้ตลอด 1 ปีของกระบวนการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเตรียมห้องพิพิธภัณฑ์ใหญ่ บริเวณชั้น 7 ของอาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่เก็บสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) หลังพิธีบำเพ็ญกุศลที่จัดขึ้นภายในหอประชุมกาญจนาภิเษกแล้วเสร็จ

พินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ ระบุว่ายกสรีระสังขารให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของนักศึกษา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งต่อสรีระสังขารให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดการเก็บสรีระสังขาร ซึ่งจะใช้น้ำยาดองพิเศษแบบศพเดียว เพื่อรักษาสภาพศพให้สมบูรณ์และเนื้อเยื่อในร่างกายไม่เสียหาย

ทั้งนี้ การรักษาสภาพศพให้สมบูรณ์มากที่สุด จำเป็นต่อการศึกษาของนักศึกษาในวิชากายวิภาคศาสตร์ และถือเป็นการเสียสละยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายเพราะอาจารย์ใหญ่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งจากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกจำนวนมากหลังสำเร็จการศึกษา

สำหรับการศึกษาของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้ศพอาจารย์ใหญ่ 150 ศพต่อปี และส่งมอบอาจารย์ใหญ่อีก 40 ศพไปยังสถานศึกษาที่ขาดแคลน เมื่อครบกำหนด 3 ปี จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้อาจารย์ใหญ่ทุกศพ ซึ่งระหว่างพิธีดองศพของหลวงพ่อคูณ ศิษยานุศิษย์และประชาชนสามารถเดินทางไปกราบสรีระสังขารที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตลอด 1 ปี


กลับขึ้นด้านบน