ความขัดแย้งระหว่างวัด-มูลนิธิ กรณีย้ายสุสานวัดพนัญเชิง

ความขัดแย้งระหว่างวัด-มูลนิธิ กรณีย้ายสุสานวัดพนัญเชิง

ความขัดแย้งระหว่างวัด-มูลนิธิ กรณีย้ายสุสานวัดพนัญเชิง

รูปข่าว : ความขัดแย้งระหว่างวัด-มูลนิธิ กรณีย้ายสุสานวัดพนัญเชิง

 ความขัดแย้งระหว่างวัด-มูลนิธิ กรณีย้ายสุสานวัดพนัญเชิง การประกาศย้ายสุสาน ซึ่งเป็นที่ดินของวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสร้างลานจอดรถ และอาคารปฏิบัติธรรม นอกจากการชี้แจงทำความเข้าใจกับญาติบรรพบุรุษแล้ว ยังเกิดความขัดแย้งในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินระหว่างวัดและมูลนิธิ

ความคืบหน้ากรณีวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา จะขอคืนพื้นที่สุสาน เพื่อนำที่ดินของวัดไปปรับภูมิทัศน์ สร้างอาคารปฎิบัติธรรมและอาคารอาพาตสงฆ์ รวมทั้งสถานที่จอดรถ โดยทางวัดให้ฝ่ายกฎหมาย ส่งหนังสือแจ้งไปยังมูลนิธิวัดพนัญเชิง เซียง เต็ก ตึ๊ง ซึ่งดูแลหลุมฝังศพกว่า 1,000 หลุมในสุสานให้ดำเนินการย้ายออก

นายวินัย อัศวราชันย์ ประธานมูลนิธิวัดพนัญเชิงวรวิหาร เปิดเผยว่า ทางวัดมีเจตนาที่ต้องการที่ดินคืนทั้ง 14 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มูลนิธิดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2495 ซึ่งวัดได้นำที่ดินกลับไปแล้ว 7 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือที่ดินที่วัดให้กับทางมูลนิธิใช้เป็นสุสานฝังศพ 7 ไร่

พระมหาเชิดชัย กะตะปุญโญ รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร บอกว่า ทางวัดเปิดโอกาสให้ทางมูลนิธิฯเสนอทางออกผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนข้อเสนอล่าสุดจากมูลนิธิ ที่เสนอให้วัดเป็นผู้ดำเนินการดูแลรับผิดชอบการย้ายสุสาน ทางวัดไม่สามารถทำได้ เพราะที่ผ่านมาทางมูลนิธิเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากการใช้ที่ดิน และทางวัดไม่ได้เห็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่มีสิทธิ์ในหลุมฝังศพกับทางมูลนิธิฯ

รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง ยืนยันว่า ได้กันพื้นที่ไว้สำหรับญาติบรรพบุรุษผู้ที่ต้องการย้ายสุสานไปที่ใหม่ และผู้ที่ต้องการขุดขึ้นร่างบรรพบุรุพมาทำพิธีฌาปนกิจ ก็จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะนำกระดูกบรรพบุรุษไปเก็บไว้ที่ช่องกำแพงวัด โดยกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี


กลับขึ้นด้านบน