นักศึกษา มช. ลงพื้นที่สันป่าตอง พบ "เขื่อนแม่แจ่ม" กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน

นักศึกษา มช. ลงพื้นที่สันป่าตอง พบ "เขื่อนแม่แจ่ม" กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน

นักศึกษา มช. ลงพื้นที่สันป่าตอง พบ "เขื่อนแม่แจ่ม" กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน

รูปข่าว : นักศึกษา มช. ลงพื้นที่สันป่าตอง พบ "เขื่อนแม่แจ่ม" กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน

นักศึกษา มช. ลงพื้นที่สันป่าตอง พบ ชาวบ้านแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ยืนยันคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่แจ่ม ตามแผนการจัดการน้ำของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาและการจัดการน้ำในไทย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนา หัวข้อ "เขื่อนอินเชียงใหม่" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล และการจัดการน้ำในไทย รวมถึงทิศทางการศึกษา และจังหวะก้าวในมุมมองของพลังนักศึกษา กับการจัดการทรัพยากรในไทย

 
นักศึกษาที่ร่วมเสวนา บอกว่า ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน และพบว่าการสร้างเขื่อนในเชียงใหม่ ทั้งเขื่อนแม่ขาน ในอ.สันป่าตอง และเขื่อนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม ส่งผลกระทบวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก
 
ส่วนที่บ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่รับน้ำของเขื่อนแม่แจ่ม และชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ รวม 211 ครอบครัว ต่างติดป้ายคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่แจ่ม เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแม่แจ่ม เพราะ ทำให้พวกเขาต้องอพยพจากถิ่นฐาน และสูญเสียที่ทำกิน
 
ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบเตรียมหารือร่วมกัน ก่อนร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน