ป.ป.ท.ตรวจสอบที่ดินงอกเพิ่มชายหาดจ.สงขลา

ป.ป.ท.ตรวจสอบที่ดินงอกเพิ่มชายหาดจ.สงขลา

ป.ป.ท.ตรวจสอบที่ดินงอกเพิ่มชายหาดจ.สงขลา

รูปข่าว : ป.ป.ท.ตรวจสอบที่ดินงอกเพิ่มชายหาดจ.สงขลา

ป.ป.ท.ตรวจสอบที่ดินงอกเพิ่มชายหาดจ.สงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 9 เข้าตรวจสอบที่ดินกว่า 300 ไร่ ตลอดแนวชายหาดในต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างเขื่อนของกรมเจ้าท่า หลังมีชาวบ้านและนายทุนกว่า 50 ราย เข้ายึดครองเป็นเจ้าของ โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์

กำแพงรั้วลวดหนามถูกชาวบ้านและนายทุนปัก เพื่อแสดงแนวเขตจับจองเป็นเจ้าของ รวมกว่า 300 ไร่ ตลอดแนวชาวหาดบริเวณบ้านปากบาง ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร ที่ดินบริเวณดังกล่าวเพิ่งงอกเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เมื่อแต่ปี 2535 หลังกรมเจ้าท่าก่อสร้างเขื่อนกั้นร่องน้ำสะกอม เพื่อแก้ไขปัญหาคลื่นพัดพาทรายเข้ามาถมบริเวณปากน้ำจนตื้นเขิน หลังโครงการแล้วเสร็จพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการซัดฝั่งของคลื่น และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ที่ชายฝั่งต.สะกอม อ.จะนะ พื้นที่เชื่อมต่อกันและอยู่อีกด้านของเขื่อน ถูกคลื่นกัดเซาะหายไปทุกปี แต่ตรงข้ามกับพื้นที่ชายหาด ฝั่งตำบลสะกอม อำเภอเทพา กลับมีดินงอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 25-30 เมตร จากการตรวจสอบพบว่า มีชาวบ้านและนายทุน เข้าไปครอบครองโดยมิชอบประมาณ 50 ราย มีการนำผลอาสินไปปลูกแสดงแนวเขต ทั้งที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บางแปลงมีการแบ่งขายไปแล้วในราคาไร่ละ 300,000 บาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 9 เตรียมสรุปเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอน ผลอาสิน และแนวรั้ว เพื่อนำที่ดินทั้งหมดมาเป็นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ สำหรับท่องเที่ยวพักผ่อน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน