7 องค์กรอิสระ ตั้งเครือข่ายเสริมสร้าง "พลังคุณธรรม" ปกป้องคนดีในสังคม

7 องค์กรอิสระ ตั้งเครือข่ายเสริมสร้าง "พลังคุณธรรม" ปกป้องคนดีในสังคม

7 องค์กรอิสระ ตั้งเครือข่ายเสริมสร้าง "พลังคุณธรรม" ปกป้องคนดีในสังคม

รูปข่าว : 7 องค์กรอิสระ ตั้งเครือข่ายเสริมสร้าง "พลังคุณธรรม" ปกป้องคนดีในสังคม

7 องค์กรอิสระ ตั้งเครือข่ายเสริมสร้าง 7 องค์กรอิสระ รวมตัวจัดตั้งเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลหรือองค์กร ที่มีคุณธรรมในสังคมไทย ไม่ให้ถูกโดดเดี่ยว

องค์กรอิสระ ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สภาพัฒนาการเมือง ,สภาทนายความ และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องคนดีในสังคม ทั้งในแวดวงราชการที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม, สื่อมวลชนที่ถูกข่มขู่คุกคาม และองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ต้องไม่ถูกโดดเดี่ยวในสังคม
 
ศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ระบุว่า มาตรฐานจริยธรรมในสังคมไทยกำลังมีปัญหา บุคคลหรือองค์กรที่มีคุณธรรมไม่มีที่ยืนในสังคม จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนปกป้องคุ้มครอง จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ 7 องค์กรอิสระครั้งนี้ ทั้งนี้ เตรียมแถลงกิจกรรมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้ง ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้


กลับขึ้นด้านบน