แถลงการณ์พระสังฆราชฯ ฉบับที่ 7 พระอาการทรงตัว ยังถวายพระโอสถต่อเนื่อง

แถลงการณ์พระสังฆราชฯ ฉบับที่ 7 พระอาการทรงตัว ยังถวายพระโอสถต่อเนื่อง

แถลงการณ์พระสังฆราชฯ ฉบับที่ 7 พระอาการทรงตัว ยังถวายพระโอสถต่อเนื่อง

รูปข่าว : แถลงการณ์พระสังฆราชฯ ฉบับที่ 7 พระอาการทรงตัว ยังถวายพระโอสถต่อเนื่อง

แถลงการณ์พระสังฆราชฯ ฉบับที่ 7 พระอาการทรงตัว ยังถวายพระโอสถต่อเนื่อง แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 7

วันนี้ (23 ต.ค.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรงตัว ระดับความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิต ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯและพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจ และติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2556


กลับขึ้นด้านบน