นักธุรกิจอสังหาฯ คาดยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น 20% เหตุศก.ชะละตัว-หนี้ครัวเรือน

นักธุรกิจอสังหาฯ คาดยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น 20% เหตุศก.ชะละตัว-หนี้ครัวเรือน

นักธุรกิจอสังหาฯ คาดยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น 20% เหตุศก.ชะละตัว-หนี้ครัวเรือน

รูปข่าว : นักธุรกิจอสังหาฯ คาดยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น 20% เหตุศก.ชะละตัว-หนี้ครัวเรือน

นักธุรกิจอสังหาฯ คาดยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น 20% เหตุศก.ชะละตัว-หนี้ครัวเรือน ปัญหาเศรษฐกิจชะลอ และหนี้ครัวเรือน ทำให้นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเมินยอดการปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นทั้งปีร้อยละ 20 พร้อมประเมินการเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อาจกระทบราคาขายเล็กน้อย

ภายหลังกระทรวงการคลัง เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดภาระทางการคลัง ทำให้นายพรนิรศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ยอมรับว่า การเก็บภาษีประเภทนี้ ช่วยลดการเก็งกำไรที่ดิน แต่อาจกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการ และผลักภาระให้ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงขอให้รัฐบาลดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัว

 
สอดคล้องกับนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เรียกร้องให้ รัฐบาลกำหนดนิยาม และหลักเกณฑ์การจัดเก็บให้ละเอียด รวมทั้งกำกับการใช้ดุลพินิจประเมินราคาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้มีความเป็นธรรม พร้อมเสนอให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน
 
สำหรับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือบ้านหลังแรก หรือ ถือครองที่ดินพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางวา หรือ ราคาประเมินไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
 
นายอธิป ยังกล่าวถึงสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากนี้ถึงปี ว่าผู้ประกอบการกำลังจับตาความเสี่ยงหลายด้านที่อาจกระทบต่อการขยายตัว รวมถึง ผลประกอบการ หลังผู้ซื้อถูกปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ คาดว่า ทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 20 เนื่องจากสถาบันการเงินบางส่วน ปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมาย จึงชะลอการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือน แต่ภาพรวมทั้งปี ยังคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5 หากไม่มีเหตุการณ์เหนือความคาดฝัน
 


กลับขึ้นด้านบน