นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงผลกระทบสารตะกั่วในสีทาอาคาร

นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงผลกระทบสารตะกั่วในสีทาอาคาร

นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงผลกระทบสารตะกั่วในสีทาอาคาร

รูปข่าว : นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงผลกระทบสารตะกั่วในสีทาอาคาร

นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงผลกระทบสารตะกั่วในสีทาอาคาร นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงสีทาน้ำมันอาคารไม่ใช่สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาของเด็กตามที่มูลนิธิบูรณะนิเวศออกมาเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ และเห็นว่าปริมาณค่าสารตะกั่วที่ตรวจพบว่าเกินมาตรฐานนั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนจากระบบทดสอบที่แตกต่างกัน

นายสุรชาติ เตียนโพธิทอง นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยชี้แจงกรณีที่มูลนิธิบูรณะนิเวศระบุพบสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคารเกินค่ามาตรฐานปริมาณสารตะกั่วของ มอก.กำหนด โดยระบุว่า ค่าสารตะกั่วที่ตรวจวิเคราะห์อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากการทดสอบของมูลนิธินั้นใช้ระบบการทดสอบที่แตกต่างจากที่สมาคม ส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ พร้อมตั้งข้อสงสัยมูลนิธิที่เร่งออกมานำเสนอข่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ทางสมาคมเคยขอให้ชะลอการแถลงข่าว เพื่อรอผลการทดสอบของสมาคม เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน  
 
นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทย กล่าวอีกว่า สีน้ำมันที่ใช้ทาอาคารไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่จะกระทบต่อสติปัญญาของเด็ก เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัด เป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากผลการศึกษา พร้อมกับยืนยันว่าสมาคมผู้ผลิตสีไทยสนับสนุนการออกกฎหมายบังคับค่ามาตรฐานสารตะกั่วในประเทศไทย แทนมาตรฐานแบบสมัครใจ และย้ำถึงความจำเป็นที่สีน้ำมันทาบ้านต้องมีสารตะกั่ว เพราะช่วยให้สีกลบพื้นผิวให้เรียบขึ้น โดยสีอ่อนจะมีตะกั่วปนเปื้อนน้อยกว่าสีฉูดฉาด 
 
และหากไม่ให้มีการใช้สารตะกั่ว โดยการใช้สารอื่นทดแทนนั้น ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ขณะนี้ สมาคมผู้ผลิตสีไทยร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเตรียมออกข้อกำหนดเพิ่มเติมลงบนฉลาก โดยจะบอกปริมาณสารตะกั่วที่อยู่ในสีแต่ละกระป๋อง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.ให้ความรู้เกี่ยวกับใช้สีอย่างปลอดภัยให้กับประชาชน


กลับขึ้นด้านบน