กมธ.นิรโทษฯ เห็นต่างแก้กรอบเนื้อหา

กมธ.นิรโทษฯ เห็นต่างแก้กรอบเนื้อหา

กมธ.นิรโทษฯ เห็นต่างแก้กรอบเนื้อหา

รูปข่าว : กมธ.นิรโทษฯ เห็นต่างแก้กรอบเนื้อหา

กมธ.นิรโทษฯ เห็นต่างแก้กรอบเนื้อหา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนัดประชุมปรับแก้เนื้อหาในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ หลังจากเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้น ก่อนสรุปผล และนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การแปรญัตติยังคงเห็นแตกต่างต่อการปรับแก้เนื้อหากรอบการนิรโทษกรรมทั้งผลต่อบุคคล และทรัพย์สิน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงไปกับการถกเถียงประเด็นการเลื่อนวันชี้แจงคำแปรญัตติ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้แปรญัตติชี้แจงในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม เป็นวันนี้ และวันพรุ่งนี้ โดยกรรมาธิการฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่เร่งรัด ทั้งที่กรรมาธิการบางส่วนติดภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แต่ประธานกรรมาธิการชี้แจงถึงการดำเนินการที่เป็นไปตามขั้นตอน ก่อนที่จะตัดบทเข้าสู่วาระการพิจารณา
 
ก่อนหน้าการประชุม นายสามารถ แก้วมีชัย กล่าวย้ำในมติของกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ลงมติร่างแก้ไขครบทั้ง 7 มาตรา และไม่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ รวมถึงมาตรา 3 ที่เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเป็นไปเพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเห็นควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือไม่ แต่ย้ำในหลักการพิจารณาของกรรมาธิการที่เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วตามหลักของความเสมอภาค และสาระของกฎหมายจะไม่เป็นผลให้ต้องคืนจากคดียึดทรัพย์ 46,000 ล้านบาท 
 
ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.ประชาธิปัตย์ และนายแก้วสรร อติโพธิ กรรมาธิการเสียงข้างน้อยยืนยันตรงกันถึงผลในการปฏิบัติของร่างกฎหมายจะนำไปสู่การคืนเงินให้ พ.ต.ท.ทักษิณ และเตรียมนัดหมายมวลชนร่วมกันชุมนุมใหญ่ทันทีที่ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 3 
 
และตามขั้นตอนปฏิบัติหลังจากนี้ กรรมาธิการจะนัดประชุมเพื่อสรุปเป็นรายงานเสนอต่อสภาในปลายเดือนนี้ และคาดการณ์ว่าในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน จะสามารถพิจารณาในวาระที่ 2 ได้ ส่วนความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ช่วงสายวันนี้ ญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553 นำโดยนางพะเยาว์ อัคฮาด ได้รวมตัวกันที่อนุสาวรัย์ประชาธิปไตย ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนมายังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการแสดงจุดยืนคัดค้านมติ และทวงถามถึงเจตนาในการปรับแก้ไขถ้อยคำ เพราะเชื่อในเจตนาของพรรคเพื่อไทยที่เอื้อประโยชน์ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อแลกกับการนิรโทษกรรมผู้สั่งการสลายการชุมนุมทางการเมือง 
 
ล่าสุด มีมติของวิปฝ่ายค้านยืนยันที่จะเดินหน้าคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อย่างถึงที่สุด และเตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายทันทีที่ร่างกฎหมยผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 3 


กลับขึ้นด้านบน