ทอท.จ่อขึ้น "ภาษีสนามบิน" 100 บาท สอดคล้องต้นทุนที่แท้จริง

ทอท.จ่อขึ้น "ภาษีสนามบิน" 100 บาท สอดคล้องต้นทุนที่แท้จริง

ทอท.จ่อขึ้น "ภาษีสนามบิน" 100 บาท สอดคล้องต้นทุนที่แท้จริง

รูปข่าว : ทอท.จ่อขึ้น "ภาษีสนามบิน" 100 บาท สอดคล้องต้นทุนที่แท้จริง

ทอท.จ่อขึ้น ทอท. เตรียมขึ้่นอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกคนละ 100 บาท เพื่อสะท้อนอัตราต้นทุนที่แท้จริง

ที่ประชุมคณะกรรมการท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เห็นชอบแนวทางการปรับขึ้นอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก หรือ PSC สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ จากคนละ 100 บาท เป็น 200 บาทท ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จากคนละ 700 บาท เป็น 800 บาท เพื่อให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง และเพิ่มการให้บริการสู่สากล โดย ทอท.มีแนวคิดชดเชยตั๋วเครื่องบิน ให้กับผู้โดยสาร หากต้องรอเครื่องบินนานกว่า 3 ชั่วโมง

 
ทั้งนี้ ทอท. จะเสนอแนวทางการปรับค่าบริการดังกล่าวต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เพื่อให้อนุมัติต่อไป พร้อมมั่นใจว่า การขึ้นค่าบริการครั้งนี้ จะไม่กระทบจำนวนนักท่องเที่ยวปีหน้าที่มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 6-7
 
ขณะที่นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาครัฐไม่ควรอ้างเพียงผลการขาดทุน ในการขึ้นภาษีสนามบินกับผู้โดยสาร ซึ่งแม้จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจะไม่สูงมาก แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า คุ้มค่ากับบริการที่ท่าอากาศยานไทยให้ได้หรือไม่ และหลังปรับขึ้นภาษีสนามบินแล้ว ก็ต้องการให้ท่าอากาศยาน ยกระดับการให้บริการบางด้าน ที่ยังมีมีปัญหา
 
เช่นเดียวกับนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้า ต้องการให้ภาครัฐชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น จะนำไปเพิ่มการบริการให้กับผู้โดยสารอย่างไร ซึ่งส่วนตัวแล้วต้องการให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมืองมากกว่า
 


กลับขึ้นด้านบน