ชี้แจงแนวทางต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร

ชี้แจงแนวทางต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร

ชี้แจงแนวทางต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร

รูปข่าว : ชี้แจงแนวทางต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร

ชี้แจงแนวทางต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร ในการชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการต่อสู้ ของคณะทำงานด้านกฏหมายของไทย ในคดีปราสาทพระวิหาร ก่อนที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะมีคำตัดสินในวันที่ 11 พฤศจิกายน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งความคาดหวังต่อผลการศึกษาของสถาบันด้านแผนที่ระหว่างประเทศ จะมีส่วนช่วยทำความเข้าใจกับศาลถึงปัญหาของแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน หากนำมาใช้โดยขาดหลักวิชาการเพื่อทำเส้นเขตแดนจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ

ระหว่างการแถลงด้วยวาจาต่อองค์คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะทำงานด้านกฏหมายในคดีที่กัมพูชาเสนอคำร้องขอตีความคำตัดสินศาลในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี 2505 ฝ่ายไทย โดยอลินา มิรอน ได้นำผลสรุปการศึกษาของสถาบันด้านเขตแดนระหว่างประเทศ หรือ อิบรู มาทำความเข้าใจเพื่อให้เห็นถึงปัญหาเส้นเขตแดน ที่จะขาดความน่าเชื่อถือ หากมีการนำแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนมาถ่ายทอดโดยการจินตนาการ และขาดหลักวิชาการรองรับ

ผลการศึกษาของสถาบันอิบรูสอดรับกับคำชี้แจงของฝ่ายไทย ที่ไม่ต้องการให้ศาลตัดสินเส้นเขตแดนรอบปราสาทตามที่กัมพูชาร้องซึ่งจะทำให้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรในเขตแดนไทยตกเป็นของกัมพูชา นอกจากผลการศึกษาของสถาบันอิบรู คณะทำงานด้านกฏหมายของไทยยังได้เสนอเอกสารสำคัญ ซึ่งเป็นแผนที่ที่ศาลขอให้ทำขึ้น ระบุถึงขอบเขตพื้นที่รอบปราสาทที่กัมพูชาเสนอในปี 2505 ใกล้เคียงกับพื้นที่รอบปราสาทที่กำหนด

โดยมติคณะรัฐมนตรีในปี 2505 ซึ่งพื้นที่ตามมติ ครม.มีขนาดเล็กกว่า 0.07 ตารางกิโลเมตร การเสนอแผนที่ดังกล่าวเพื่อให้ศาลเห็นว่าพื้นที่ตามมติ ครม.ไม่ใช่เป็นการกำหนดขึ้นตามอำเภอใจของฝ่ายไทยอย่างที่กัมพูชากล่าวหา แต่สอดรับกับพื้นที่รอบปราสาทที่กัมพูชาเสนอในปี 2505


กลับขึ้นด้านบน