เปิดให้ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 8.00 น.

เปิดให้ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 8.00 น.

เปิดให้ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 8.00 น.

รูปข่าว : เปิดให้ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 8.00 น.

เปิดให้ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 8.00 น. ทันทีที่ทราบข่าวจากแถลงการณ์ของคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อคืนที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางไปกราบพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งโถงด้านล่าง และชั้น 6 ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โดยวันนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเปิดให้ประชาชน และพุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะพระศพ ในเวลา 8.00 น.

หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบพระศพทั้งด้านล่าง และชั้น 6 ของตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อถวายความอาลัยต่อประมุขสูงสุดของพุทธศาสนาในไทย มีประชาชนบางส่วนพักค้างคืนภายในโรงพยาบาล และในบางส่วนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เพื่อรอกราบพระศพในเวลา 8.00 น. โดยขณะนี้ ทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมากราบพระศพ 
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาประทับรักษาอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ทรงประทับรักษาอาการประชวร คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดตามแถลงการณ์เรื่องพระอาการประชวรทั้ง 8 ฉบับ กระทั่งเวลา 20.40 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2556  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 9 มีใจความว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง และสิ้นพระชนม์ เมื่อวเลา 19.30 น. 
สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในพระกระแสโลหิต พระชันษา 100 ปี 21 วัน นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษายืนยาวที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
ด้าน ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกำหนดการพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเวลา 12.00 น. จะอัญเชิญพระศพจากอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 6 ไปประดิษฐานยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในช่วงบ่าย โดยจะเปิดให้ประชาชนถวายน้ำสรงพระศพ และถวายความอาลัยในเวลา 13.00 น. ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร
 
สำหรับเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพจะเริ่มขบวนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าสู่ถนนราชดำริ เลี้ยวซ้ายเข้าศาลาแดง ขึ้นทางด่วนพระราม 4 ลงถนนอุรุพงษ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ตรงไปที่ถนนหลานหลวง เข้าสู่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ มายังถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวเข้าถนนดินสอ ถนนพระสุเมรุ ก่อนจะเข้าวัดบวรนิเวศวิหาร
 
สำหรับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประชาชนสามารถเข้ากราบพระศพได้หลายจุดด้วยกัน ทั้งบริเวณโถงอาคารอานันทมหิดล รวมไปถึงที่ด้านล่าง และชั้น 6 ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ตั้งแต่เวลา 8.00 - 11.00 น. รวมถึงประชาชนสามารถยืนถวายความอาลัยตลอดเส้นทางเคลื่อนพระศพ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
 


กลับขึ้นด้านบน