รัฐบาลถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ

รัฐบาลถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ

รัฐบาลถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : รัฐบาลถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ

รัฐบาลถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ รัฐบาล หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ลดธงครึ่งเสา พร้อมถวายอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พร้อมถวายอาลัย ตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดให้

ก่อนการประชุมสภากลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการไว้ทุกข์การสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่าในส่วนของหน่วยงานรัฐ หากจะขยายเวลาไว้ทุกข์จากกำหนด 15 วัน เป็น 30 วัน ต้องรอสำนักพระราชวังแจ้งมาเป็นทางการอีกครั้ง โดยขณะนี้ยังมีกำหนดไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2556 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้ว

ทางด้านพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุถึงการประชุมสภากลาโหมวันนี้ (25 ต.ค.) จะมีการหารือถึงการดำเนินการเพิ่มเติม ในการไว้อาลัยของเหล่าทัพ ส่วนบรรยากาศที่กระทรวงกลาโหม ได้ลดธงครึ่งเสา และมีข้อความถวายอาลัย การสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ข้าราชการได้น้อมรำลึกถึง ในการบำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่พระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนตลอดมา

ขณะที่ การถวายอาลัยในส่วนภูมิภาคต่างๆ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย เชิญธงชาติครึ่งเสา พร้อมเตรียมประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่อน้อมอาลัย ขณะที่ จ.เชียงรายเตรียมเปิดให้พสกนิกร ร่วมพิธีถวายอาลัยเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทุกจังหวัด เช่น ในจ.เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก และนครสวรรค์ ที่เชิญธงชาติครึ่งเสา

ส่วนที่อ.เมืองนครราชสีมา เจ้าหน้าที่จัดสถานที่ ภายในพระอุโบสถวัดพระนารายณ์มหาราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมไว้อาลัย นอกจากนี้ทางพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศให้วัดในจังหวัดนครราชสีมากว่า 2,500 แห่ง ติดตั้งธงตราสัญลักษณ์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช ที่มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์พระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกับวัดและพระอารามหลวงในจ.อุบลราชธานี ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา และจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมลงนามไว้อาลัย แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทางวัดจะจัดไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วัน

ส่วนข้าราชการลูกจ้างเอกชนในจ.มหาสารคาม พร้อมใจกันแต่งกายชุดดำเป็นเวลา 15 วัน ส่วนสถานศึกษาหลายแห่งได้ มีการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน เพื่อถวายความอาลัย นอกจากลดธงครึ่งเสาแล้ว ข้าราชการทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดสตูล และศาลากลางจังหวัดตรัง ยังพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำ เป็นเวลา 15 วัน เช่นเดียวกับที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ข้าราชการแต่งกายด้วยชุดสีดำและขาว ขณะที่ประชาชนมาร่วมถวายความอาลัย


กลับขึ้นด้านบน