เตรียมพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

เตรียมพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

เตรียมพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : เตรียมพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

เตรียมพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ พระภิกษุเข้าเคารพพระศพ รวมถึงประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้ากราบพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้หยุดให้เข้ากราบพระศพแล้ว เพื่อเตรียมการในพิธีเคลื่อนพระศพไปวัดบวรนิเวศวิหาร

ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าเคารพพระศพ บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมากราบพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และยังคงปักหลักถวายความอาลัย ก่อนที่ขบวนเคลื่อนพระศพจะเริ่มขึ้นในเวลา 12.15 น  โดยประชาชนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ากราบพระศพได้ทัน ได้มาถวายความอาลัยบริเวณโถงตึกอานันทมหิดลแทน 
 
นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกำหนดการขั้นตอนพิธีการ โดยหลังจากเชิญพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงจากชั้น 6 ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร จะใช้เส้นทางถนนราชดำริ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 4 สะพานลอยไทย - เบลเยียม จากนั้นไปขึ้นทางด่วนพระรามที่ 4 ลงทางด่วนยมราช และใช้เส้นทางถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพระสุเมรุ และเทียบขบวนรถที่บริเวณหน้าพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
 
ทั้งนี้ ในริ้วขบวนมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระเถระนำพระศพ มีพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ในรถประเทียบ ตามด้วยรถพยาบาลที่ทรงพระศพ ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณี โดยเมื่อประดิษฐาน ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้ว ก็จะเปิดให้พระเถระชั้นใหญ่ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายน้ำสรงพระศพ ขณะเดียวกัน ตามวัดในจังหวัดต่างๆ จะประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมสรงน้ำด้วย
 
ขณะนี้ มีประชาชนจำนวนมากมารอถวายความอาลัยตลอดเส้นทางเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ขณะเดียวกัน หลังจากนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะถวายความอาลัย สามารถเดินทางไปร่วมถวายน้ำสรงพระศพที่วัดบวรนิเวศวิหารได้ ซึ่งจะเริ่มในเวลาประมาณ 13.00 น. 


กลับขึ้นด้านบน