ผู้เลี้ยงโคนมร้องแก้ปัญหาน้ำนมล้มตลาด

ผู้เลี้ยงโคนมร้องแก้ปัญหาน้ำนมล้มตลาด

ผู้เลี้ยงโคนมร้องแก้ปัญหาน้ำนมล้มตลาด

รูปข่าว : ผู้เลี้ยงโคนมร้องแก้ปัญหาน้ำนมล้มตลาด

ผู้เลี้ยงโคนมร้องแก้ปัญหาน้ำนมล้มตลาด สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จ.สระบุรี เข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้จัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนเพิ่มขึ้น

ตัวแทนผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กว่า 100 คน เดินทางไปยืนหนังสือต่อตัวแทน กระทรวงเกษตรและสหรณ์ เพื่อเรียกร้องให้การจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด

นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ระบุว่า สหกรณ์โคนมมีน้ำนมดิบวันละ 124 ตัน ช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม โรงงานได้ลดการรับซื้อน้ำนมดิบลง จนทำให้เกิดภาวะน้ำนมล้นตลาด จึงต้องการให้กระทรวงเกษตรฯจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ในราคาคุ้มทุนวันละ 35 ตัน เพื่อให้สามารถชำระหนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตร กว่า 140 ล้านบาท 


กลับขึ้นด้านบน