ประชาชนร่วมถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนร่วมถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนร่วมถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างต่อเนื่อง

รูปข่าว : ประชาชนร่วมถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนร่วมถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างต่อเนื่อง  เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงที่ประชาชนจะร่วมถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพในเวลา 17.00 น. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

หลังจากพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร ราชวรวิหาร มีประชาชนเดินทางทางมาถวายสักการะและสรงน้ำพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความอาลัยมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยจะเปิดให้ถวายน้ำสรงพระศพจนถึงเวลา 16.30 น.
 
บรรยากาศวันนี้ (25 ต.ค.) ประชาชนจำนวนมากได้ต่อแถวเข้าสักการะและสรงน้ำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชฯ ภายในอาคารมนุษยนาควิทยาทาน ซึ่งมีเจ้าหน้า้ที่คอยอำนวยความสะดวกจัดแถวให้ประชาชนเป็นไปอย่างมีระเบียบ โดยบรรยากาศนอกจากจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของพุทธศาสนิกชนแล้ว แต่ก็มีความรู้สึกปลื้มมปิติที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสรงน้ำพระศพเป็นครั้งสุดท้าย  สำหรับกำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและสรงน้ำพระฉายาลักษณ์ และกำหนดการสรงน้ำพระศพวันนี้จะจัดถึงเวลา 16.30 น. หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพได้ที่ตำหนักเพชร ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ในวันต่อไป
  
นอกจาก บรรยากาศในวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เต็มไปด้วยประชาชน พระสงฆ์ ที่ยังคงเดินทางมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร้านค้าใกล้เคียงก็เริ่มที่จะมีประชาชนเข้ามาซื้อพระฉายาลักษณ์และธงตราสัญลักษณ์ 100 ปี ของ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทั้งในอิริยาบถแบบไม่เป็นทางการ และแบบพระฉายาลักษณ์นั่งภายใต้เศวตฉัตร ตามที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ นำมาเผยแพร่มากขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา (23 ต.ค.) โดยพระฉายาลักษณ์ที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นพระฉายาลักษณ์ที่ได้มีการเผยแพร่แล้ว
 
นอกจากนี้ ตัวแทนจากส่วนราชการเข้ามาซื้อเครื่องตั้งซุ้มถวายอาลัย โดยนอกจากพระฉายาลักษณ์ ยังมีเครื่องพานพุ่ม เครื่องทองน้อย และธูปเทียนแพ พร้อมกับภาพประดับสีขาว-ดำ ที่สามารถนำไปจัดตั้งในส่วนราชการได้ทันที
 
หลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนได้ถวายการสรงน้ำพระศพตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงเวลา 16.30 น. จากนี้จะเป็นการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อเข้าสู่ช่วงของพระราชพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบพระศพและสวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันและกลางคืยรวมระยะเวลา 7 วัน  โดยจะเริ่มในคืนนี้ (25 ต.ค.) ในคืนแรก


กลับขึ้นด้านบน