พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมสรงน้ำพระศพหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมสรงน้ำพระศพหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมสรงน้ำพระศพหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมสรงน้ำพระศพหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมสรงน้ำพระศพหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมสรงน้ำพระศพหน้าพระรูป ถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ที่จ.กาญจนบุรี พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่วัดเทวสังฆาราม ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบรรพชาเป็นสามเณร และบริเวณหอพระประวัติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายความอาลัย เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสรงพระศพหน้าพระรูป ที่วัดมหาวนาราม

 
ที่วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พระสงฆ์ 100 รูป และพุทธศาสนิกชน หลายร้อยคน กล่าวคำขอขมา และถวายความอาลัย ก่อนร่วมสรงน้ำพระศพ หน้าพระรูป ภายในพระอุโบสถ ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีพิธีถวายน้ำสรงพระศพ โดยพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

    

 
เช่นเดียวกับที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์อุปภัมป์ ทั้งการทำนุบำรุงวัด การส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ และเยาวชนผู้ยากไร้ มีพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเช่นกัน
 
ส่วนข้าราชการ และประชาชนที่ปฏิบัตหน้าที่ที่ศาลกลางจังหวัดอ่างทอง ต่างร่วมแต่งชุดดำไว้ทุกข์ พร้อมลดธงครึ่งเสา เพื่อแสดงความอาลัย ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 3 วัน และร่วมกันถวายความไว้อาลัย ด้วยการสวมใส่ชุดดำเป็นเวลา 30 วัน


กลับขึ้นด้านบน