สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ คืนแรก

สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ คืนแรก

สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ คืนแรก

รูปข่าว : สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ คืนแรก

สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ คืนแรก ตลอดทั้งวันพุทธศาสนิกชน ต่างร่วมถวายความอาลัยพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จนพระศพเคลื่อนไปถึงพระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยคืนนี้ (25 ต.ค.) เป็นคืนแรกที่ประชาชนได้ร่วมในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จำนวนมาก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ก็ยังพบเห็นประชาชนที่รออยู่บริเวณด้านนอกเพื่อร่วมจนจบพิธี โดยถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระสังฆราชฯที่พระองค์ทรงมีคุณูปการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นกุศโลบายที่ถือว่า เป็นจุดประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่ง ของการประกอบพิธีพระศพ ก็คือ การได้เรียนรู้ถึงสัจธรรม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้

นอกจาก สมเด็จพระสังฆราชฯ จะมีพระคุณต่อฆราวาสโดยทั่วไปแล้ว วันนี้ (25 ต.ค.) ยังได้พบเห็นพระสงฆ์จำนวนมากที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีในฐานะที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นพระสังฆราชา ปกครองพระสงฆ์ ทุกนิกาย ดังพระนามที่ว่า "สกลมหาสังฆปริณายก" ทรงเป็นแบบอย่างแก่คณะสงฆ์ทั้งปวง ในการใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติกรรรมฐาน จนรู้แจ้ง

  

ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ (25 ต.ค.) มีประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาร่วมถวายสักการะและถวายน้ำสรงพระศพ จนกระทั่งถึงพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน เริ่มตั้งแต่วันนี้ (25 ต.ค.) จนครบ 7 วัน ในการนี้มีการถวายพระเกียรติยศ โดยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขปกครองคระสงฆ์ทุกนิกายในประเทศไทย มีพระอิศริยยศเสมอด้วยพระองค์เจ้าต่างกรม

สำหรับหมายกำหนดการในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ในเวลา 10.20 น.ขณะที่ประชาชนโดยทั่วไป ยังคงสามารถเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยได้ และในวันที่ 30 ต.ค. เวลา 17.00 น. และ วันที่ 31 ต.ค.เวลา 10.00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร หรือการทำบุญครบรอบ 7 วัน


กลับขึ้นด้านบน